298.7027.000Model: PM2 15-105 Debit: 1,5 - 28 l/min Pompa: Grundfos 
576,00 lei
Comanda DETALII
298.7022.000Model: 15-60/130-3H Debit: 1,5 - 28 l/min Pompa: Grundfos 
307,00 lei
Comanda DETALII
TacoSol EU 21Debit: 1,5 – 6,0 Tensiune: 12 V - continu Utilizare: Cabane/case
1 269,00 lei
Comanda DETALII
TacoSol EU 21Debit: 4,0 – 16 Tensiune: 12 V - continu Utilizare: Cabane/case
1 269,00 lei
Comanda DETALII
PV Paneel pt. EU 21Debit: - Tensiune: 12V / 20W  Utilizare: Pompa EU 21 
178,00 lei
Comanda DETALII
298.7023.000Tensiune: 12 V - continu Utilizare: Cabane f. curent
783,00 lei
Comanda DETALII
W-798Debit: 2 - 12 litri/min  Pompa: Lowara 25-4/130
1 199,00 lei
Comanda DETALII
W-838Debit:8 - 39 litri/min Pompa: Lowara 25-4/130
1 199,00 lei
Comanda DETALII
INSTALATII URIASEDebit: 5,0 - 40 l/min Pompa: Wilo TOP S 25-13 
1 846,00 lei
Comanda DETALII
Wilo TOP S 25-13Model: Wilo TOP S 25-13 Debit: 5 - 40 l/min Pompa de rezerva: INSTALATII  URIASE
1 010,00 lei
Comanda DETALII
OFERTA PACHET SOLAR 3-4 PERSOANE
5 803,00 lei
Comanda DETALII
OFERTA PACHET SOLAR 5-6 PERSOANE
7 062,00 lei
Comanda DETALII
OFERTA PACHET SOLAR 7-8 PERSOANE
8 195,00 lei
Comanda DETALII
OFERTA PACHET SOLAR 9-10 PERSOANE
9 367,00 lei
Comanda DETALII
298.7027.000
Model: PM2 15-105 Debit: 1,5 - 28 l/min Pompa: Grundfos 
576,00 lei
Comanda

DETALII
298.7022.000
Model: 15-60/130-3H Debit: 1,5 - 28 l/min Pompa: Grundfos 
307,00 lei
Comanda

DETALII
TacoSol EU 21
Debit: 1,5 – 6,0 Tensiune: 12 V - continu Utilizare: Cabane/case
1 269,00 lei
Comanda

DETALII
TacoSol EU 21
Debit: 4,0 – 16 Tensiune: 12 V - continu Utilizare: Cabane/case
1 269,00 lei
Comanda

DETALII
PV Paneel pt. EU 21
Debit: - Tensiune: 12V / 20W  Utilizare: Pompa EU 21 
178,00 lei
Comanda

DETALII
298.7023.000
Tensiune: 12 V - continu Utilizare: Cabane f. curent
783,00 lei
Comanda

DETALII
W-798
Debit: 2 - 12 litri/min  Pompa: Lowara 25-4/130
1 199,00 lei
Comanda

DETALII
W-838
Debit:8 - 39 litri/min Pompa: Lowara 25-4/130
1 199,00 lei
Comanda

DETALII
INSTALATII URIASE
Debit: 5,0 - 40 l/min Pompa: Wilo TOP S 25-13 
1 846,00 lei
Comanda

DETALII
Wilo TOP S 25-13
Model: Wilo TOP S 25-13 Debit: 5 - 40 l/min Pompa de rezerva: INSTALATII  URIASE
1 010,00 lei
Comanda

DETALII
OFERTA PACHET SOLAR 3-4 PERSOANE
5 803,00 lei
Comanda

DETALII
OFERTA PACHET SOLAR 5-6 PERSOANE
7 062,00 lei
Comanda

DETALII
OFERTA PACHET SOLAR 7-8 PERSOANE
8 195,00 lei
Comanda

DETALII
OFERTA PACHET SOLAR 9-10 PERSOANE
9 367,00 lei
Comanda

DETALII

PACHETE SOLARE WESTECH

PACHET NR. 1PACHET SOLAR CU 1-PANOU - 24 TUBURI APA CALDA MENAJERA PENTRU 3-4 PERSOANE
5 599,00 lei
Comanda DETALII
PACHET NR. 2PACHET SOLAR CU 2-PANOURI-20 TUBURI APA CALDA MENAJERA PENTRU 5-6 PERSOANE
6 892,00 lei
Comanda DETALII
PACHET NR. 3PACHET SOLAR CU 2-PANOURI-20 TUBURI APA CALDA MENAJERA PENTRU 5-6 PERSOANE
8 710,00 lei
Comanda DETALII
PACHET NR. 4PACHET SOLAR CU 2-PANOURI-30 TUBURI APA CALDA MENAJERA PENTRU 9-10 PERSOANE2 PANOURI - 9,84 m² - BOILER BIVALENT...
9 797,00 lei
Comanda DETALII
PACHET NR. 5PACHET SOLAR CU 3-PANOURI-30 TUBURI APA CALDA MENAJERA PENTRU 15-16 PERSOANE3 PANOURI - 14,76 m² - BOILER 800 LITRI
15 113,00 lei
Comanda DETALII
PACHET NR. 6PACHET SOLAR CU 4-PANOURI-30 TUBURI APA CALDA MENAJERA PENTRU 15-16 PERSOANE4 PANOURI - 19,68 m² - BOILER...
17 925,00 lei
Comanda DETALII
PACHET NR. 1
PACHET SOLAR CU 1-PANOU - 24 TUBURI APA CALDA MENAJERA PENTRU 3-4 PERSOANE
5 599,00 lei
Comanda

DETALII
PACHET NR. 2
PACHET SOLAR CU 2-PANOURI-20 TUBURI APA CALDA MENAJERA PENTRU 5-6 PERSOANE
6 892,00 lei
Comanda

DETALII
PACHET NR. 3
PACHET SOLAR CU 2-PANOURI-20 TUBURI APA CALDA MENAJERA PENTRU 5-6 PERSOANE
8 710,00 lei
Comanda

DETALII
PACHET NR. 4
PACHET SOLAR CU 2-PANOURI-30 TUBURI APA CALDA MENAJERA PENTRU 9-10 PERSOANE2 PANOURI - 9,84 m² - BOILER BIVALENT...
9 797,00 lei
Comanda

DETALII
PACHET NR. 5
PACHET SOLAR CU 3-PANOURI-30 TUBURI APA CALDA MENAJERA PENTRU 15-16 PERSOANE3 PANOURI - 14,76 m² - BOILER 800 LITRI
15 113,00 lei
Comanda

DETALII
PACHET NR. 6
PACHET SOLAR CU 4-PANOURI-30 TUBURI APA CALDA MENAJERA PENTRU 15-16 PERSOANE4 PANOURI - 19,68 m² - BOILER...
17 925,00 lei
Comanda

DETALII

PANOURI SOLARE WESTECH – SP-58– 569kW/h/m²/an

SP58-1800A-30DIMENSIUNI IN MM L: 2500 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 30 Greutate KG.: 103 kg Suprafata m²: 4,93 m²
2 105,00 lei
Comanda DETALII
SP58-1800A-24DIMENSIUNI IN MM L: 2020 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 24 Greutate KG.: 83 kg Suprafata m²: 4,35 m²
1 745,00 lei
Comanda DETALII
SP58-1800A-22DIMENSIUNI IN MM L: 1850 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 22 Greutate KG.: 76 kg Suprafata m²: 3,66 m²
1 589,00 lei
Comanda DETALII
SP58-1800A-20DIMENSIUNI IN MM L: 1690 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 20 Greutate KG.: 69 kg Suprafata m²: 3,34 m²
1 467,00 lei
Comanda DETALII
SP58-1800A-18DIMENSIUNI IN MM L: 1530 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 18 Greutate KG.: 62 kg Suprafata m²: 3,02 m²
1 345,00 lei
Comanda DETALII
SP58-1800A-10DIMENSIUNI IN MM L: 890 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 10 Greutate KG.: 36 kg Suprafata m²: 1,76 m²
798,00 lei
Comanda DETALII
SP58-1800A-30
DIMENSIUNI IN MM L: 2500 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 30 Greutate KG.: 103 kg Suprafata m²: 4,93 m²
2 105,00 lei
Comanda

DETALII
SP58-1800A-24
DIMENSIUNI IN MM L: 2020 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 24 Greutate KG.: 83 kg Suprafata m²: 4,35 m²
1 745,00 lei
Comanda

DETALII
SP58-1800A-22
DIMENSIUNI IN MM L: 1850 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 22 Greutate KG.: 76 kg Suprafata m²: 3,66 m²
1 589,00 lei
Comanda

DETALII
SP58-1800A-20
DIMENSIUNI IN MM L: 1690 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 20 Greutate KG.: 69 kg Suprafata m²: 3,34 m²
1 467,00 lei
Comanda

DETALII
SP58-1800A-18
DIMENSIUNI IN MM L: 1530 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 18 Greutate KG.: 62 kg Suprafata m²: 3,02 m²
1 345,00 lei
Comanda

DETALII
SP58-1800A-10
DIMENSIUNI IN MM L: 890 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 10 Greutate KG.: 36 kg Suprafata m²: 1,76 m²
798,00 lei
Comanda

DETALII

PANOURI SOLARE WESTECH – WT-B58 – 730kW/h/m²/an

WT-B58-1800A-30DIMENSIUNI IN MM L: 2500 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 30 Greutate KG.: 110 kg Suprafata m²: 5,10 m²
2 265,00 lei
Comanda DETALII
WT-B58-1800A-22DIMENSIUNI IN MM L: 1850 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 22 Greutate KG.: 82 kg Suprafata m²: 3,68 m²
1 691,00 lei
Comanda DETALII
WT-B58-1800A-20DIMENSIUNI IN MM L: 1750 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 20 Greutate KG.: 72 kg Suprafata m²: 3,50 m²
1 573,00 lei
Comanda DETALII
WT-B58-1800A-18DIMENSIUNI IN MM L: 1550 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 18 Greutate KG.: 63 kg Suprafata m²: 3,30 m²
1 455,00 lei
Comanda DETALII
WT-B58-1800A-10DIMENSIUNI IN MM L: 850 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 10 Greutate KG.: 37 kg Suprafata m²: 1,85 m²
887,00 lei
Comanda DETALII
WT-B58-1800A-30
DIMENSIUNI IN MM L: 2500 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 30 Greutate KG.: 110 kg Suprafata m²: 5,10 m²
2 265,00 lei
Comanda

DETALII
WT-B58-1800A-22
DIMENSIUNI IN MM L: 1850 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 22 Greutate KG.: 82 kg Suprafata m²: 3,68 m²
1 691,00 lei
Comanda

DETALII
WT-B58-1800A-20
DIMENSIUNI IN MM L: 1750 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 20 Greutate KG.: 72 kg Suprafata m²: 3,50 m²
1 573,00 lei
Comanda

DETALII
WT-B58-1800A-18
DIMENSIUNI IN MM L: 1550 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 18 Greutate KG.: 63 kg Suprafata m²: 3,30 m²
1 455,00 lei
Comanda

DETALII
WT-B58-1800A-10
DIMENSIUNI IN MM L: 850 mm H: 1970 mm A: 157 mm Nr. Tub: 10 Greutate KG.: 37 kg Suprafata m²: 1,85 m²
887,00 lei
Comanda

DETALII

PANOURI SOLARE WESTECH – TUBE POWER – 780kW/h/m²/an

TUBE POWER-10DIMENSIUNI IN MM L: 2500 mm H: 2200 mm A: 172,5 mm Nr. Tub: 10 Greutate KG.: 35 kg Suprafata m²: 1,97 m²
2 059,00 lei
Comanda DETALII
TUBE POWER-20DIMENSIUNI IN MM L: 1690 mm H: 2200 mm A: 172,5 mm Nr. Tub: 20 Greutate KG.: 72 kg Suprafata m²: 3,75 m²
3 649,00 lei
Comanda DETALII
TUBE POWER-10
DIMENSIUNI IN MM L: 2500 mm H: 2200 mm A: 172,5 mm Nr. Tub: 10 Greutate KG.: 35 kg Suprafata m²: 1,97 m²
2 059,00 lei
Comanda

DETALII
TUBE POWER-20
DIMENSIUNI IN MM L: 1690 mm H: 2200 mm A: 172,5 mm Nr. Tub: 20 Greutate KG.: 72 kg Suprafata m²: 3,75 m²
3 649,00 lei
Comanda

DETALII

TUBURI VIDATE HEAT PIPE– SP 58, WT-B58, TUBE POWER, – SEPARAT

TPW – 56 x 2000D Exterior: 56,0mm Lungime Tub: 2000mm Heat Pipe: DA Nr. Buc: 1
160,00 lei
Comanda DETALII
WT-B58 x 1800D Exterior: 58,0mm Lungime Tub: 1800mm Heat Pipe: - Nr. Buc: 1
31,00 lei
Comanda DETALII
WT-B58 x 1800D Exterior: 58,0mm Lungime Tub: 1800mm Heat Pipe: DA Nr. Buc: 1
76,00 lei
Comanda DETALII
SP – 58 x 1800D Exterior: 58,0mm Lungime Tub: 1800mm Heat Pipe: - Nr. Buc: 1
31,00 lei
Comanda DETALII
SP – 58 x 1800D Exterior: 58,0mm Lungime Tub: 1800mm Heat Pipe: DA Nr. Buc: 1
72,00 lei
Comanda DETALII
TPW – 56 x 2000
D Exterior: 56,0mm Lungime Tub: 2000mm Heat Pipe: DA Nr. Buc: 1
160,00 lei
Comanda

DETALII
WT-B58 x 1800
D Exterior: 58,0mm Lungime Tub: 1800mm Heat Pipe: - Nr. Buc: 1
31,00 lei
Comanda

DETALII
WT-B58 x 1800
D Exterior: 58,0mm Lungime Tub: 1800mm Heat Pipe: DA Nr. Buc: 1
76,00 lei
Comanda

DETALII
SP – 58 x 1800
D Exterior: 58,0mm Lungime Tub: 1800mm Heat Pipe: - Nr. Buc: 1
31,00 lei
Comanda

DETALII
SP – 58 x 1800
D Exterior: 58,0mm Lungime Tub: 1800mm Heat Pipe: DA Nr. Buc: 1
72,00 lei
Comanda

DETALII

SUPORTI PENTRU ACOPERIS PLAN/TERASA WT-B58 (aluminiu)

WT-B58-1800A-30Latime in mm: 2.500 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
293,00 lei
Comanda DETALII
WT-B58-1800A-22Latime in mm: 1850 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
198,00 lei
Comanda DETALII
WT-B58-1800A-20Latime in mm: 1750 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
192,00 lei
Comanda DETALII
WT-B58-1800A-18Latime in mm: 1.550 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
186,00 lei
Comanda DETALII
WT-B58-1800A-10Latime in mm: 850 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
160,00 lei
Comanda DETALII
WT-B58-1800A-30
Latime in mm: 2.500 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
293,00 lei
Comanda

DETALII
WT-B58-1800A-22
Latime in mm: 1850 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
198,00 lei
Comanda

DETALII
WT-B58-1800A-20
Latime in mm: 1750 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
192,00 lei
Comanda

DETALII
WT-B58-1800A-18
Latime in mm: 1.550 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
186,00 lei
Comanda

DETALII
WT-B58-1800A-10
Latime in mm: 850 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
160,00 lei
Comanda

DETALII

RACORD FLEXIBIL DE INOX INTRE PANOURI VIDATE

Flexibil DN16Lungime totala: 1 M Racord rapid prin stranger: 2x Ø22 x ¾” Piulita cu filet: 2x...
89,00 lei
Comanda DETALII
Flexibil DN20Lungime totala: 15cm Racord rapid prin stranger: 2x Ø22 x 1” Piulita cu filet: 2x 1”...
85,00 lei
Comanda DETALII
Flexibil DN16Lungime totala: 1 M Racord rapid prin stranger: 2x Ø22 x ¾” Piulita cu filet: 2x...
89,00 lei
Comanda DETALII
Flexibil DN16Lungime totala: 30cm Racord rapid prin stranger: 2x Ø22 x ¾” Piulita cu...
85,00 lei
Comanda DETALII
Flexibil DN16Lungime totala: 15cm Racord rapid prin stranger: 2x Ø22 x ¾” Piulita cu filet: 2x...
74,00 lei
Comanda DETALII
Flexibil DN16
Lungime totala: 1 M Racord rapid prin stranger: 2x Ø22 x ¾” Piulita cu filet: 2x...
89,00 lei
Comanda

DETALII
Flexibil DN20
Lungime totala: 15cm Racord rapid prin stranger: 2x Ø22 x 1” Piulita cu filet: 2x 1”...
85,00 lei
Comanda

DETALII
Flexibil DN16
Lungime totala: 1 M Racord rapid prin stranger: 2x Ø22 x ¾” Piulita cu filet: 2x...
89,00 lei
Comanda

DETALII
Flexibil DN16
Lungime totala: 30cm Racord rapid prin stranger: 2x Ø22 x ¾” Piulita cu...
85,00 lei
Comanda

DETALII
Flexibil DN16
Lungime totala: 15cm Racord rapid prin stranger: 2x Ø22 x ¾” Piulita cu filet: 2x...
74,00 lei
Comanda

DETALII

SUPORT DE INOX PENTRU ACOPERIS CU TIGLA (inox)

Suport fixPlaca baza in mm: 60 x 140 x 5 Grosime in mm: 5,0 Inaltime in mm: 155 Material:  INOX Reglabil: NU
22,00 lei
Comanda DETALII
Suport reglabilPlaca baza in mm: 60 x 140 x 5 Grosime in mm: 5,0 Inaltime in mm: 155 Material:  INOX Reglabil: 4 puncte
32,00 lei
Comanda DETALII
Suport fix
Placa baza in mm: 60 x 140 x 5 Grosime in mm: 5,0 Inaltime in mm: 155 Material:  INOX Reglabil: NU
22,00 lei
Comanda

DETALII
Suport reglabil
Placa baza in mm: 60 x 140 x 5 Grosime in mm: 5,0 Inaltime in mm: 155 Material:  INOX Reglabil: 4 puncte
32,00 lei
Comanda

DETALII

SUPORT DE INOX PENTRU ACOPERIS CU TABLA (inox)

Suport de montajLungime totala mm: 200Scheibe U: 3Piulite sig.:  3Garnitura EPDM: 1Mat.  surub: INOX
9,00 lei
Comanda DETALII
Suport de montajSUPORT DE INOX PENTRU ACOPERIS CU TABLA (inox)
11,00 lei
Comanda DETALII
Suport de montaj
Lungime totala mm: 200Scheibe U: 3Piulite sig.:  3Garnitura EPDM: 1Mat.  surub: INOX
9,00 lei
Comanda

DETALII
Suport de montaj
SUPORT DE INOX PENTRU ACOPERIS CU TABLA (inox)
11,00 lei
Comanda

DETALII

SUPORTI PENTRU ACOPERIS PLAN/TERASA SP-58 (inox)

SP58-1800A-10Latime in mm: 850 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: Inox 18/10
139,00 lei
Comanda DETALII
SP58-1800A-18Latime in mm: 1.550 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: Inox 18/10
155,00 lei
Comanda DETALII
SP58-1800A-20Latime in mm: 1.750 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: Inox 18/10
172,00 lei
Comanda DETALII
SP58-1800A-22Latime in mm: 1.850 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: Inox 18/10
187,00 lei
Comanda DETALII
SP58-1800A-30Latime in mm: 2.500 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: Inox 18/10
267,00 lei
Comanda DETALII
SP58-1800A-10
Latime in mm: 850 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: Inox 18/10
139,00 lei
Comanda

DETALII
SP58-1800A-18
Latime in mm: 1.550 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: Inox 18/10
155,00 lei
Comanda

DETALII
SP58-1800A-20
Latime in mm: 1.750 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: Inox 18/10
172,00 lei
Comanda

DETALII
SP58-1800A-22
Latime in mm: 1.850 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: Inox 18/10
187,00 lei
Comanda

DETALII
SP58-1800A-30
Latime in mm: 2.500 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: Inox 18/10
267,00 lei
Comanda

DETALII

SUPORTI PENTRU ACOPERIS PLAN/TERASA WT-B58 (aluminiu)

WT-B58-1800A-30Latime in mm: 2.500 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
293,00 lei
Comanda DETALII
WT-B58-1800A-22Latime in mm: 1850 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
198,00 lei
Comanda DETALII
WT-B58-1800A-20Latime in mm: 1750 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
192,00 lei
Comanda DETALII
WT-B58-1800A-18Latime in mm: 1.550 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
186,00 lei
Comanda DETALII
WT-B58-1800A-10Latime in mm: 850 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
160,00 lei
Comanda DETALII
WT-B58-1800A-30
Latime in mm: 2.500 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
293,00 lei
Comanda

DETALII
WT-B58-1800A-22
Latime in mm: 1850 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
198,00 lei
Comanda

DETALII
WT-B58-1800A-20
Latime in mm: 1750 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
192,00 lei
Comanda

DETALII
WT-B58-1800A-18
Latime in mm: 1.550 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
186,00 lei
Comanda

DETALII
WT-B58-1800A-10
Latime in mm: 850 Grosime Rama: 1,5 mm Inaltime in mm: 2.000 Material rama: AlCu4MgSi(A)
160,00 lei
Comanda

DETALII

GRUP DE POMPARE TACOSOL ER HE- FARA GRUP DE SIGURANTA

TacoSol HE ERDEBIT: 8,0-28 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
782,00 lei
Comanda DETALII
TacoSol HE ERDEBIT: 4,0-16 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
782,00 lei
Comanda DETALII
TacoSol HE ERDEBIT: 1,5-6,0 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
782,00 lei
Comanda DETALII
TacoSol HE ER
DEBIT: 8,0-28 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
782,00 lei
Comanda

DETALII
TacoSol HE ER
DEBIT: 4,0-16 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
782,00 lei
Comanda

DETALII
TacoSol HE ER
DEBIT: 1,5-6,0 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
782,00 lei
Comanda

DETALII

GRUP DE POMPARE TACOSOL CIRC ER HE + GRUP DE SIGURANTA

TacoSol HE ER + SIG.DEBIT: 1,5-6,0 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
859,00 lei
Comanda DETALII
TacoSol HE ER + SIG.DEBIT: 4,0-16 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
859,00 lei
Comanda DETALII
TacoSol HE ER + SIG.DEBIT: 8,0-28 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
859,00 lei
Comanda DETALII
TacoSol HE ER + SIG.
DEBIT: 1,5-6,0 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
859,00 lei
Comanda

DETALII
TacoSol HE ER + SIG.
DEBIT: 4,0-16 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
859,00 lei
Comanda

DETALII
TacoSol HE ER + SIG.
DEBIT: 8,0-28 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
859,00 lei
Comanda

DETALII

POMPA DE REZERVA (pentru modelele HE TacoSol ER si ZR)

298.7027.000Model: PM2 15-105 Debit: 1,5 - 28 l/min Pompa: Grundfos 
576,00 lei
Comanda DETALII
298.7022.000Model: 15-60/130-3H Debit: 1,5 - 28 l/min Pompa: Grundfos 
307,00 lei
Comanda DETALII
298.7027.000
Model: PM2 15-105 Debit: 1,5 - 28 l/min Pompa: Grundfos 
576,00 lei
Comanda

DETALII
298.7022.000
Model: 15-60/130-3H Debit: 1,5 - 28 l/min Pompa: Grundfos 
307,00 lei
Comanda

DETALII

GRUP DE POMPARE DUBLU TACOSOL CIRC ZR HE

TacoSol ZR HEDEBIT: 1,5-6,0 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
959,00 lei
Comanda DETALII
TacoSol ZR HEDEBIT: 4,0-16 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
959,00 lei
Comanda DETALII
TacoSol ZR HEDEBIT: 8,0-28 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
959,00 lei
Comanda DETALII
TacoSol ZR HE
DEBIT: 1,5-6,0 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
959,00 lei
Comanda

DETALII
TacoSol ZR HE
DEBIT: 4,0-16 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
959,00 lei
Comanda

DETALII
TacoSol ZR HE
DEBIT: 8,0-28 l/min Pompa: Grundfos PM2 15-105/130
959,00 lei
Comanda

DETALII

POMPA HIDRAULICA TACONOVA EU 21- (curent continu 12V)

TacoSol EU 21Debit: 1,5 – 6,0 Tensiune: 12 V - continu Utilizare: Cabane/case
1 269,00 lei
Comanda DETALII
TacoSol EU 21Debit: 4,0 – 16 Tensiune: 12 V - continu Utilizare: Cabane/case
1 269,00 lei
Comanda DETALII
PV Paneel pt. EU 21Debit: - Tensiune: 12V / 20W  Utilizare: Pompa EU 21 
178,00 lei
Comanda DETALII
TacoSol EU 21
Debit: 1,5 – 6,0 Tensiune: 12 V - continu Utilizare: Cabane/case
1 269,00 lei
Comanda

DETALII
TacoSol EU 21
Debit: 4,0 – 16 Tensiune: 12 V - continu Utilizare: Cabane/case
1 269,00 lei
Comanda

DETALII
PV Paneel pt. EU 21
Debit: - Tensiune: 12V / 20W  Utilizare: Pompa EU 21 
178,00 lei
Comanda

DETALII

POMPA DE REZERVA SOLAR LAING D5 (EU21) (curent continu 12V)

298.7023.000Tensiune: 12 V - continu Utilizare: Cabane f. curent
783,00 lei
Comanda DETALII
W-798Debit: 2 - 12 litri/min  Pompa: Lowara 25-4/130
1 199,00 lei
Comanda DETALII
W-838Debit:8 - 39 litri/min Pompa: Lowara 25-4/130
1 199,00 lei
Comanda DETALII
298.7023.000
Tensiune: 12 V - continu Utilizare: Cabane f. curent
783,00 lei
Comanda

DETALII
W-798
Debit: 2 - 12 litri/min  Pompa: Lowara 25-4/130
1 199,00 lei
Comanda

DETALII
W-838
Debit:8 - 39 litri/min Pompa: Lowara 25-4/130
1 199,00 lei
Comanda

DETALII

GRUP DE POMPARE PENTRU INSTALATII SOLARE MARI

INSTALATII URIASEDebit: 5,0 - 40 l/min Pompa: Wilo TOP S 25-13 
1 846,00 lei
Comanda DETALII
INSTALATII URIASE
Debit: 5,0 - 40 l/min Pompa: Wilo TOP S 25-13 
1 846,00 lei
Comanda

DETALII

POMPA DE REZERVA pentru modelul ORKLI

Wilo TOP S 25-13Model: Wilo TOP S 25-13 Debit: 5 - 40 l/min Pompa de rezerva: INSTALATII  URIASE
1 010,00 lei
Comanda DETALII
Wilo TOP S 25-13
Model: Wilo TOP S 25-13 Debit: 5 - 40 l/min Pompa de rezerva: INSTALATII  URIASE
1 010,00 lei
Comanda

DETALII

AUTOMATIZARI INSTALATII SOLARE RESOL (CONTROLER)

SENZOR REZERVAØ 6 mm,  L=50 mm,  Lungime cablu = 1,5 m
32,00 lei
Comanda DETALII
RESOL DeltaSol SLTNumar intrari:4 Numar iesiri: 4 Numar senzori: INC 4 Optiune senzori: 2
0,00 lei
Comanda DETALII
RESOL DeltaSol SLNumar intrari:4 Numar iesiri: 4 Numar senzori: INC 4 Optiune senzori: 2
0,00 lei
Comanda DETALII
RESOL DeltaSol CS/4Numar intrari:4 Numar iesiri: 2 Numar senzori: INC 3 Optiune senzori: 1
0,00 lei
Comanda DETALII
RESOL DeltaSol CS/2Numar intrari:4 Numar iesiri: 2 Numar senzori: INC 3 Optiune senzori: 1
374,00 lei
Comanda DETALII
DeltaSol BX PlusNumar intrari:5 Numar iesiri: 5 Numar senzori: INC 5 Optiune senzori: 2
0,00 lei
Comanda DETALII
SENZOR REZERVA
Ø 6 mm,  L=50 mm,  Lungime cablu = 1,5 m
32,00 lei
Comanda

DETALII
RESOL DeltaSol SLT
Numar intrari:4 Numar iesiri: 4 Numar senzori: INC 4 Optiune senzori: 2
0,00 lei
Comanda

DETALII
RESOL DeltaSol SL
Numar intrari:4 Numar iesiri: 4 Numar senzori: INC 4 Optiune senzori: 2
0,00 lei
Comanda

DETALII
RESOL DeltaSol CS/4
Numar intrari:4 Numar iesiri: 2 Numar senzori: INC 3 Optiune senzori: 1
0,00 lei
Comanda

DETALII
RESOL DeltaSol CS/2
Numar intrari:4 Numar iesiri: 2 Numar senzori: INC 3 Optiune senzori: 1
374,00 lei
Comanda

DETALII
DeltaSol BX Plus
Numar intrari:5 Numar iesiri: 5 Numar senzori: INC 5 Optiune senzori: 2
0,00 lei
Comanda

DETALII

AUTOMATIZARI INSTALATII SOLARE STECA (CONTROLER)

STECA TR 704Numar intrari: 7 Numar iesiri: 4 Numar senzori: INC 5 Optiune senzori: 2
1 384,00 lei
Comanda DETALII
STECA 603 mc +AUTOMATIZARI INSTALATII SOLARE STECA (CONTROLER)
1 041,00 lei
Comanda DETALII
STECA 603 mcNumar intrari: 6 Numar iesiri: 3 Numar senzori: INC 3 Optiune senzori: 3
1 086,00 lei
Comanda DETALII
STECA TR 603Numar intrari: 6 Numar iesiri: 3 Numar senzori: INC 3 Optiune senzori: 3
898,00 lei
Comanda DETALII
STECA TR A503 TTRNumar intrari: 5 Numar iesiri: 2 Numar senzori: INC 3 Optiune senzori: 2
663,00 lei
Comanda DETALII
STECA TR A502 TTNumar intrari: 5 Numar iesiri: 2 Numar senzori: INC 3 Optiune senzori: 2
516,00 lei
Comanda DETALII
STECA TR A501 TNumar intrari: 5 Numar iesiri: 1 Numar senzori: INC 2 Optiune senzori: 2
445,00 lei
Comanda DETALII
STECA TR 0502Numar intrari: 5 Numar iesiri: 2 Numar senzori: INC 3 Optiune senzori: 2
872,00 lei
Comanda DETALII
STECA A301 PWMNumar intrari: 3 Numar iesiri: 1 Numar senzori: INC 2 Optiune senzori: 1
485,00 lei
Comanda DETALII
STECA TR 0301Numar intrari: 3 Numar iesiri: 1 Numar senzori: INC 2 Optiune senzori: 1
410,00 lei
Comanda DETALII
STECA TR 0201Numar intrari: 2 Numar iesiri: 2 Numar senzori: INC 2 Optiune senzori: 0
365,00 lei
Comanda DETALII
SENZOR REZERVAØ 6 mm,  L=50 mm,  Lungime cablu = 1,5 m
32,00 lei
Comanda DETALII
STECA TR 704
Numar intrari: 7 Numar iesiri: 4 Numar senzori: INC 5 Optiune senzori: 2
1 384,00 lei
Comanda

DETALII
STECA 603 mc +
AUTOMATIZARI INSTALATII SOLARE STECA (CONTROLER)
1 041,00 lei
Comanda

DETALII
STECA 603 mc
Numar intrari: 6 Numar iesiri: 3 Numar senzori: INC 3 Optiune senzori: 3
1 086,00 lei
Comanda

DETALII
STECA TR 603
Numar intrari: 6 Numar iesiri: 3 Numar senzori: INC 3 Optiune senzori: 3
898,00 lei
Comanda

DETALII
STECA TR A503 TTR
Numar intrari: 5 Numar iesiri: 2 Numar senzori: INC 3 Optiune senzori: 2
663,00 lei
Comanda

DETALII
STECA TR A502 TT
Numar intrari: 5 Numar iesiri: 2 Numar senzori: INC 3 Optiune senzori: 2
516,00 lei
Comanda

DETALII
STECA TR A501 T
Numar intrari: 5 Numar iesiri: 1 Numar senzori: INC 2 Optiune senzori: 2
445,00 lei
Comanda

DETALII
STECA TR 0502
Numar intrari: 5 Numar iesiri: 2 Numar senzori: INC 3 Optiune senzori: 2
872,00 lei
Comanda

DETALII
STECA A301 PWM
Numar intrari: 3 Numar iesiri: 1 Numar senzori: INC 2 Optiune senzori: 1
485,00 lei
Comanda

DETALII
STECA TR 0301
Numar intrari: 3 Numar iesiri: 1 Numar senzori: INC 2 Optiune senzori: 1
410,00 lei
Comanda

DETALII
STECA TR 0201
Numar intrari: 2 Numar iesiri: 2 Numar senzori: INC 2 Optiune senzori: 0
365,00 lei
Comanda

DETALII
SENZOR REZERVA
Ø 6 mm,  L=50 mm,  Lungime cablu = 1,5 m
32,00 lei
Comanda

DETALII

REZISTENTE ELECTRICE CU FLANSA PENTRU BOILERE MONO/BIVALENTE

FLANSA–9,0 kWCapacitatea boilerului litri: 400/500/800 L Conectarea retea in V: 380 V Diametruflansa, nr gauri,...
1 499,65 lei
Comanda DETALII
FLANSA–6,0 kWCapacitatea boilerului litri: 300/400/500 L Conectarea retea in V: 380 V Diametruflansa, nr gauri,...
1 259,35 lei
Comanda DETALII
FLANSA–18 kWCapacitatea boilerului litri: 500/800/1000L Conectarea retea in V: 380 V Diametruflansa, nr gauri,...
2 434,15 lei
Comanda DETALII
FLANSA–9,0 kW
Capacitatea boilerului litri: 400/500/800 L Conectarea retea in V: 380 V Diametruflansa, nr gauri,...
1 499,65 lei
Comanda

DETALII
FLANSA–6,0 kW
Capacitatea boilerului litri: 300/400/500 L Conectarea retea in V: 380 V Diametruflansa, nr gauri,...
1 259,35 lei
Comanda

DETALII
FLANSA–18 kW
Capacitatea boilerului litri: 500/800/1000L Conectarea retea in V: 380 V Diametruflansa, nr gauri,...
2 434,15 lei
Comanda

DETALII

REZISTENTE ELECTRICE PENTRU BOILERE MONO/BIVALENTE

SH – 2,0 kWCapacitatea boilerului litri: 200/300/400 lt. Conectarea retea in V: 220 / 380 V Adancime in mm: 320
436,10 lei
Comanda DETALII
SH – 3,0 kWCapacitatea boilerului litri: 300/400/500 lt Conectarea retea in V: 220/ 380 V Adancime in mm: 390
436,10 lei
Comanda DETALII
SH – 4,5 kWCapacitatea boilerului litri: 300/400/500 lt. Conectarea retea in V: 380 V Adancime in mm: 470
471,70 lei
Comanda DETALII
SH – 6,0 kWCapacitatea boilerului litri: 400/500/800/1000 lt Conectarea retea in V: 380 V Adancime in mm: 620
489,50 lei
Comanda DETALII
SH – 7,5 kWCapacitatea boilerului litri: 800/1000 lt. Conectarea retea in V: 380 V Adancime in mm: 720
507,30 lei
Comanda DETALII
SH – 9,0 kWCapacitatea boilerului litri: 800/1000 lt Conectarea retea in V: 380 V Adancime in mm: 780
538,45 lei
Comanda DETALII
SH – 12,0 kWCapacitatea boilerului litri: 800/1000 lt Conectarea retea in V: 380 V Adancime in mm: 780
614,10 lei
Comanda DETALII
SH – 2,0 kW
Capacitatea boilerului litri: 200/300/400 lt. Conectarea retea in V: 220 / 380 V Adancime in mm: 320
436,10 lei
Comanda

DETALII
SH – 3,0 kW
Capacitatea boilerului litri: 300/400/500 lt Conectarea retea in V: 220/ 380 V Adancime in mm: 390
436,10 lei
Comanda

DETALII
SH – 4,5 kW
Capacitatea boilerului litri: 300/400/500 lt. Conectarea retea in V: 380 V Adancime in mm: 470
471,70 lei
Comanda

DETALII
SH – 6,0 kW
Capacitatea boilerului litri: 400/500/800/1000 lt Conectarea retea in V: 380 V Adancime in mm: 620
489,50 lei
Comanda

DETALII
SH – 7,5 kW
Capacitatea boilerului litri: 800/1000 lt. Conectarea retea in V: 380 V Adancime in mm: 720
507,30 lei
Comanda

DETALII
SH – 9,0 kW
Capacitatea boilerului litri: 800/1000 lt Conectarea retea in V: 380 V Adancime in mm: 780
538,45 lei
Comanda

DETALII
SH – 12,0 kW
Capacitatea boilerului litri: 800/1000 lt Conectarea retea in V: 380 V Adancime in mm: 780
614,10 lei
Comanda

DETALII

BOILERE EMAILATE PENTRU POMPE DE CALDURA 300 - 500 LITRI

SWP2 500Diagonala cu izolatie 1880 mm Dm cu izolatie: 750 mm H in mm: 1.720 Serpentine m²: 4,5/2,1 Greutate KG: 249,0
3 364,20 lei
Comanda DETALII
SWP2 300Diagonala cu izolatie 1570 mm Dm cu izolatie: 650 mm H in mm: 1.420 Serpentine m²: 3,0/1,3 Greutate KG: 150
2 581,05 lei
Comanda DETALII
SWP 500Diagonala cu izolatie 1880 mm Dm cu izolatie: 750 mm H in mm: 1.720 Serpentine m²: 4.5 Greutate KG: 198,0
2 941,45 lei
Comanda DETALII
SWP2 400Diagonala cu izolatie 1655 mm Dm cu izolatie: 750 mm H in mm: 1.470 Serpentine m²: 3,5/1,8 Greutate KG: 202
3 066,05 lei
Comanda DETALII
SWP 300Diagonala cu izolatie 1570 mm Dm cu izolatie: 650 mm H in mm: 1.420 Serpentine m²: 3.4 Greutate KG: 125,0
2 158,25 lei
Comanda DETALII
SWP 300Diagonala cu izolatie 1570 mm Dm cu izolatie: 650 mm H in mm: 1.420 Serpentine m²: 3.4 Greutate KG: 125,0
2 158,25 lei
Comanda DETALII
SWP2 500
Diagonala cu izolatie 1880 mm Dm cu izolatie: 750 mm H in mm: 1.720 Serpentine m²: 4,5/2,1 Greutate KG: 249,0
3 364,20 lei
Comanda

DETALII
SWP2 300
Diagonala cu izolatie 1570 mm Dm cu izolatie: 650 mm H in mm: 1.420 Serpentine m²: 3,0/1,3 Greutate KG: 150
2 581,05 lei
Comanda

DETALII
SWP 500
Diagonala cu izolatie 1880 mm Dm cu izolatie: 750 mm H in mm: 1.720 Serpentine m²: 4.5 Greutate KG: 198,0
2 941,45 lei
Comanda

DETALII
SWP2 400
Diagonala cu izolatie 1655 mm Dm cu izolatie: 750 mm H in mm: 1.470 Serpentine m²: 3,5/1,8 Greutate KG: 202
3 066,05 lei
Comanda

DETALII
SWP 300
Diagonala cu izolatie 1570 mm Dm cu izolatie: 650 mm H in mm: 1.420 Serpentine m²: 3.4 Greutate KG: 125,0
2 158,25 lei
Comanda

DETALII
SWP 300
Diagonala cu izolatie 1570 mm Dm cu izolatie: 650 mm H in mm: 1.420 Serpentine m²: 3.4 Greutate KG: 125,0
2 158,25 lei
Comanda

DETALII

Puffer igienic cu 1 serpentina SOLAR SKS-1W 500-2.000 L - Inclusiv izolatia termica

N-SKS-1W 500Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 163 Serpentina inox in m: 5.5 Serpentina m2: 2.0 Kg: 150
6 212,20 lei
Comanda DETALII
N-SKS-1W 600Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1502 Serpentina inox in m: 5.5 Serpentina m2: 2.0 Kg: 175
6 439,15 lei
Comanda DETALII
N-SKS-1W 800Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1762 Serpentina inox in m:6.2 Serpentina m2: 2.4 Kg: 185
7 088,85 lei
Comanda DETALII
N-SKS-1W 1000Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 2012 Serpentina inox in m:6.5 Serpentina m2: 2.8 Kg: 197
7 578,35 lei
Comanda DETALII
N-SKS-1W 1050Diametru fara /cu izolatie: 850/1050 H mm: 2112 Serpentina inox in m: 8.5 Serpentina m2: 3.0 Kg: 206
8 312,60 lei
Comanda DETALII
N-SKS-1W 1500Diametru fara /cu izolatie: 990/1190 H mm: 2002 Serpentina inox in m: 8.5 Serpentina m2: 3.0 Kg: 266
6 212,20 lei
Comanda DETALII
N-SKS-1W 2000Diametru fara /cu izolatie: 1100/1300 H mm: 2182 Serpentina inox in m: 8.5 Serpentina m2: 3.5 Kg: 301
11 369,70 lei
Comanda DETALII
N-SKS-1W 500
Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 163 Serpentina inox in m: 5.5 Serpentina m2: 2.0 Kg: 150
6 212,20 lei
Comanda

DETALII
N-SKS-1W 600
Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1502 Serpentina inox in m: 5.5 Serpentina m2: 2.0 Kg: 175
6 439,15 lei
Comanda

DETALII
N-SKS-1W 800
Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1762 Serpentina inox in m:6.2 Serpentina m2: 2.4 Kg: 185
7 088,85 lei
Comanda

DETALII
N-SKS-1W 1000
Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 2012 Serpentina inox in m:6.5 Serpentina m2: 2.8 Kg: 197
7 578,35 lei
Comanda

DETALII
N-SKS-1W 1050
Diametru fara /cu izolatie: 850/1050 H mm: 2112 Serpentina inox in m: 8.5 Serpentina m2: 3.0 Kg: 206
8 312,60 lei
Comanda

DETALII
N-SKS-1W 1500
Diametru fara /cu izolatie: 990/1190 H mm: 2002 Serpentina inox in m: 8.5 Serpentina m2: 3.0 Kg: 266
6 212,20 lei
Comanda

DETALII
N-SKS-1W 2000
Diametru fara /cu izolatie: 1100/1300 H mm: 2182 Serpentina inox in m: 8.5 Serpentina m2: 3.5 Kg: 301
11 369,70 lei
Comanda

DETALII

Puffer igienic SKS - 500 - 2.000 L - Inclusiv izolatia termica (prepara ACM)

N-SKS 500Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1637 Serpentina inox in m: 5.5 Serpentina m2: - Kg: 150
5 304,40 lei
Comanda DETALII
N-SKS 600Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1502 Serpentina inox in m: 5.5 Serpentina m2: - Kg: 175
5 544,70 lei
Comanda DETALII
N-SKS 800Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1762 Serpentina inox in m: 6.2 Serpentina m2: - Kg: 185
6 060,90 lei
Comanda DETALII
N-SKS 1000Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 2102 Serpentina inox in m: 6.5 Serpentina m2: - Kg: 197
6 826,30 lei
Comanda DETALII
N-SKS 1150Diametru fara /cu izolatie: 850/1050 H mm: 2112 Serpentina inox in m: 8.5 Serpentina m2: - Kg: 206
7 231,25 lei
Comanda DETALII
N-SKS 1500Diametru fara /cu izolatie: 990/1190 H mm: 2202 Serpentina inox in m: 8.5 Serpentina m2: - Kg: 266
8 014,45 lei
Comanda DETALII
N-SKS 2000Diametru fara /cu izolatie: 1100/1300 H mm: 2182 Serpentina inox in m: 8.5 Serpentina m2: - Kg: 301
9 411,75 lei
Comanda DETALII
N-SKS 500
Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1637 Serpentina inox in m: 5.5 Serpentina m2: - Kg: 150
5 304,40 lei
Comanda

DETALII
N-SKS 600
Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1502 Serpentina inox in m: 5.5 Serpentina m2: - Kg: 175
5 544,70 lei
Comanda

DETALII
N-SKS 800
Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1762 Serpentina inox in m: 6.2 Serpentina m2: - Kg: 185
6 060,90 lei
Comanda

DETALII
N-SKS 1000
Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 2102 Serpentina inox in m: 6.5 Serpentina m2: - Kg: 197
6 826,30 lei
Comanda

DETALII
N-SKS 1150
Diametru fara /cu izolatie: 850/1050 H mm: 2112 Serpentina inox in m: 8.5 Serpentina m2: - Kg: 206
7 231,25 lei
Comanda

DETALII
N-SKS 1500
Diametru fara /cu izolatie: 990/1190 H mm: 2202 Serpentina inox in m: 8.5 Serpentina m2: - Kg: 266
8 014,45 lei
Comanda

DETALII
N-SKS 2000
Diametru fara /cu izolatie: 1100/1300 H mm: 2182 Serpentina inox in m: 8.5 Serpentina m2: - Kg: 301
9 411,75 lei
Comanda

DETALII

Puffer cu boiler incorporat SISS - Inclusiv izolatia termica ECO SKIN

SISS 1500/250Diametru fara /cu izolatie: 1000/1100 H mm: 2225 Vasul in L mare/mic: 1250/250 Serpentina m2: 3.6 Kg: 312
6 737,30 lei
Comanda DETALII
SISS 900/200Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 2088 Vasul in L mare/mic: 420/180 Serpentina m2: 2,0 Kg: 197
4 334,30 lei
Comanda DETALII
SISS 750/150Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1945 Vasul in L mare/mic: 580/220 Serpentina m2: 2,5 Kg: 210
3 960,50 lei
Comanda DETALII
SISS 500/150Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1706 Vasul in L mare/mic: 320/180  Serpentina m2: 1.9 Kg: 175
3 595,60 lei
Comanda DETALII
SISS 350/100Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1378 Vasul in L mare/mic: 250/100 Serpentina m2: 1.5 Kg: 166
3 471,05 lei
Comanda DETALII
SISS 1500/250
Diametru fara /cu izolatie: 1000/1100 H mm: 2225 Vasul in L mare/mic: 1250/250 Serpentina m2: 3.6 Kg: 312
6 737,30 lei
Comanda

DETALII
SISS 900/200
Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 2088 Vasul in L mare/mic: 420/180 Serpentina m2: 2,0 Kg: 197
4 334,30 lei
Comanda

DETALII
SISS 750/150
Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1945 Vasul in L mare/mic: 580/220 Serpentina m2: 2,5 Kg: 210
3 960,50 lei
Comanda

DETALII
SISS 500/150
Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1706 Vasul in L mare/mic: 320/180  Serpentina m2: 1.9 Kg: 175
3 595,60 lei
Comanda

DETALII
SISS 350/100
Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1378 Vasul in L mare/mic: 250/100 Serpentina m2: 1.5 Kg: 166
3 471,05 lei
Comanda

DETALII

Puffer cu boiler incorporat S-line N-PTS-1W 500-1.000 L - Inclusiv izolatia termica

N-PTS-1W 500Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1778 Vasul in L mare/mic: 320/180  Serpentina m2: 2.0 Kg: 187
4 040,60 lei
Comanda DETALII
N-PTS-1W 1000Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 2200 Vasul in L mare/mic: 780/220 Serpentina m2: 3.0 Kg: 240
4 040,60 lei
Comanda DETALII
N-PTS-1W 800Diametru fara /cu izolatie:  790/990 H mm: 1945 Vasul in L mare/mic: 580/220  Serpentina m2: 2.5 Kg: 210
4 623,55 lei
Comanda DETALII
N-PTS-1W 600Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 2088 Vasul in L mare/mic: 420/180  Serpentina m2: 2.0 Kg: 197
4 334,30 lei
Comanda DETALII
N-PTS-1W 500
Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1778 Vasul in L mare/mic: 320/180  Serpentina m2: 2.0 Kg: 187
4 040,60 lei
Comanda

DETALII
N-PTS-1W 1000
Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 2200 Vasul in L mare/mic: 780/220 Serpentina m2: 3.0 Kg: 240
4 040,60 lei
Comanda

DETALII
N-PTS-1W 800
Diametru fara /cu izolatie:  790/990 H mm: 1945 Vasul in L mare/mic: 580/220  Serpentina m2: 2.5 Kg: 210
4 623,55 lei
Comanda

DETALII
N-PTS-1W 600
Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 2088 Vasul in L mare/mic: 420/180  Serpentina m2: 2.0 Kg: 197
4 334,30 lei
Comanda

DETALII

PUFFER CU 1 SERPENTINA - PSR - INCLUSIV IZOLATIA EXTERIOARA

PSR - 500 litriDiametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1725 Serpentina m²: 1.8 Kg: 113
2 358,50 lei
Comanda DETALII
PSR - 5000 litriDiametru fara /cu izolatie: 1600/1800 H mm: 2855 Serpentina m²: 6.0 Kg: 584
15 908,75 lei
Comanda DETALII
PSR - 3000 litriDiametru fara /cu izolatie: 1250/1450 H mm: 2681 Serpentina m²: 4.5 Kg: 343
11 116,10 lei
Comanda DETALII
PSR - 2000 litriDiametru fara /cu izolatie: 1100/1300 H mm: 2465 Serpentina m²: 4,2 Kg: 307
4 984,04 lei
Comanda DETALII
PSR - 1 500 litriDiametru fara /cu izolatie: 1000/1200 H mm: 2235 Serpentina m²: 3.6 Kg: 256
4 521,20 lei
Comanda DETALII
PSR - 1000 litriDiametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 2135 Serpentina m²: 30 Kg: 149
3 008,20 lei
Comanda DETALII
PSR - 800 litriDiametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1785 Serpentina m²: 2.4 Kg: 133
2 563,20 lei
Comanda DETALII
PSR - 500 litri
Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1725 Serpentina m²: 1.8 Kg: 113
2 358,50 lei
Comanda

DETALII
PSR - 5000 litri
Diametru fara /cu izolatie: 1600/1800 H mm: 2855 Serpentina m²: 6.0 Kg: 584
15 908,75 lei
Comanda

DETALII
PSR - 3000 litri
Diametru fara /cu izolatie: 1250/1450 H mm: 2681 Serpentina m²: 4.5 Kg: 343
11 116,10 lei
Comanda

DETALII
PSR - 2000 litri
Diametru fara /cu izolatie: 1100/1300 H mm: 2465 Serpentina m²: 4,2 Kg: 307
4 984,04 lei
Comanda

DETALII
PSR - 1 500 litri
Diametru fara /cu izolatie: 1000/1200 H mm: 2235 Serpentina m²: 3.6 Kg: 256
4 521,20 lei
Comanda

DETALII
PSR - 1000 litri
Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 2135 Serpentina m²: 30 Kg: 149
3 008,20 lei
Comanda

DETALII
PSR - 800 litri
Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1785 Serpentina m²: 2.4 Kg: 133
2 563,20 lei
Comanda

DETALII

PUFFER S-line CU 1 SERPENTINA - EPSS - INCLUSIV IZOLATIA EXTERIOARA

EPS-1W 2000 litriDiametru fara /cu izolatie: 1100/1300 H mm: 2182 Serpentina m²: 3,0 Kg: 250
5 918,50 lei
Comanda DETALII
EPS-1W 1500 litriDiametru fara /cu izolatie: 1100/1300 H mm: 2182 Serpentina m²: 3,0 Kg: 250
4 788,20 lei
Comanda DETALII
EPS-1W 1000 litri*Diametru fara /cu izolatie: 850/1050 H mm: 2112 Serpentina m²: 2,8 Kg: 225
3 301,90 lei
Comanda DETALII
EPS-1W 1000 litriDiametru fara /cu izolatie: 850/1050 H mm: 2112 Serpentina m²: 2,8 Kg: 225
3 301,90 lei
Comanda DETALII
EPS-1W 825 litriDiametru fara /cu izolatie: 850/1050 H mm: 1793 Serpentina m²: 2,8 Kg: 205
3 043,80 lei
Comanda DETALII
EPS-1W 600 litriDiametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1762 Serpentina m²: 2,4 Kg: 190
2 670,07 lei
Comanda DETALII
EPS-1W 600 litri*Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1502 Serpentina m²: 2,0 Kg: 150 
2 670,07 lei
Comanda DETALII
EPS-1W 500 litriDiametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1926 Serpentina m²: 2,0 Kg: 150 
2 598,80 lei
Comanda DETALII
EPS-1W 300 litriDiametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1637 Serpentina m²: 2,0 Kg: 115 
2 265,05 lei
Comanda DETALII
EPS-1W 2000 litri
Diametru fara /cu izolatie: 1100/1300 H mm: 2182 Serpentina m²: 3,0 Kg: 250
5 918,50 lei
Comanda

DETALII
EPS-1W 1500 litri
Diametru fara /cu izolatie: 1100/1300 H mm: 2182 Serpentina m²: 3,0 Kg: 250
4 788,20 lei
Comanda

DETALII
EPS-1W 1000 litri*
Diametru fara /cu izolatie: 850/1050 H mm: 2112 Serpentina m²: 2,8 Kg: 225
3 301,90 lei
Comanda

DETALII
EPS-1W 1000 litri
Diametru fara /cu izolatie: 850/1050 H mm: 2112 Serpentina m²: 2,8 Kg: 225
3 301,90 lei
Comanda

DETALII
EPS-1W 825 litri
Diametru fara /cu izolatie: 850/1050 H mm: 1793 Serpentina m²: 2,8 Kg: 205
3 043,80 lei
Comanda

DETALII
EPS-1W 600 litri
Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1762 Serpentina m²: 2,4 Kg: 190
2 670,07 lei
Comanda

DETALII
EPS-1W 600 litri*
Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1502 Serpentina m²: 2,0 Kg: 150 
2 670,07 lei
Comanda

DETALII
EPS-1W 500 litri
Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1926 Serpentina m²: 2,0 Kg: 150 
2 598,80 lei
Comanda

DETALII
EPS-1W 300 litri
Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1637 Serpentina m²: 2,0 Kg: 115 
2 265,05 lei
Comanda

DETALII

PUFFER - PSM - INCLUSIV IZOLATIA EXTERIOARA EKO SKIN

PSM - 500 litriDiametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1725 Serpentina m²: 0 Kg: 87
1 699,90 lei
Comanda DETALII
EPS - 800 litriDiametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1785 Serpentina m²: 0 Kg: 109
1 940,20 lei
Comanda DETALII
PSM - 1000 litriDiametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1235 Serpentina m²: 0 Kg: 130
2 158,25 lei
Comanda DETALII
PSM - 1 500 litriDiametru fara /cu izolatie: 1000/1200 H mm: 2235 Serpentina m²: 0 Kg: 205
3 364,20 lei
Comanda DETALII
PSM - 2000 litriDiametru fara /cu izolatie: 1100/1300 H mm: 2465 Serpentina m²: 0 Kg: 251
3 853,70 lei
Comanda DETALII
PSM - 4000 litriDiametru fara /cu izolatie: 1300/1400 H mm: 2696 Serpentina m²: 0 Kg: 431
12 179,65 lei
Comanda DETALII
PSM - 5000 litriDiametru fara /cu izolatie: 1600/1800 H mm: 2855 Serpentina m²: 0 Kg: 504
14 720,60 lei
Comanda DETALII
PSM - 500 litri
Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1725 Serpentina m²: 0 Kg: 87
1 699,90 lei
Comanda

DETALII
EPS - 800 litri
Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1785 Serpentina m²: 0 Kg: 109
1 940,20 lei
Comanda

DETALII
PSM - 1000 litri
Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1235 Serpentina m²: 0 Kg: 130
2 158,25 lei
Comanda

DETALII
PSM - 1 500 litri
Diametru fara /cu izolatie: 1000/1200 H mm: 2235 Serpentina m²: 0 Kg: 205
3 364,20 lei
Comanda

DETALII
PSM - 2000 litri
Diametru fara /cu izolatie: 1100/1300 H mm: 2465 Serpentina m²: 0 Kg: 251
3 853,70 lei
Comanda

DETALII
PSM - 4000 litri
Diametru fara /cu izolatie: 1300/1400 H mm: 2696 Serpentina m²: 0 Kg: 431
12 179,65 lei
Comanda

DETALII
PSM - 5000 litri
Diametru fara /cu izolatie: 1600/1800 H mm: 2855 Serpentina m²: 0 Kg: 504
14 720,60 lei
Comanda

DETALII

PUFFER S-line - BOILER TAMPON - EPS - INCLUSIV IZOLATIA EXTERIOARA

EPS - 200 litriDiametru fara /cu izolatie: 500/700 H mm: 1282 Serpentina m²: 0 Kg: 85
1 539,70 lei
Comanda DETALII
EPS - 300 litriDiametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1277 Serpentina m²: 0 Kg: 90
1 602,02 lei
Comanda DETALII
EPS - 500 litriDiametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1637 Serpentina m²: 0 Kg: 105
1 891,25 lei
Comanda DETALII
EPS - 600 litriDiametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1502 Serpentina m²: 0 Kg: 140
1 944,65 lei
Comanda DETALII
EPS - 825 litriDiametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1672 Serpentina m²: 0 Kg: 180
2 380,75 lei
Comanda DETALII
EPS - 1000 litriDiametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 2012 Serpentina m²: 0 Kg: 195
2 425,25 lei
Comanda DETALII
*EPS - 1000 litri*Diametru fara /cu izolatie: 850/1050 H mm: 1793 Serpentina m²: 0 Kg: 195
2 425,25 lei
Comanda DETALII
EPS - 1150 litriDiametru fara /cu izolatie: 850/1050 H mm: 2112 Serpentina m²: 0 Kg: 215
3 359,75 lei
Comanda DETALII
EPS - 1500 litriDiametru fara /cu izolatie: 990/1190 H mm: 2202 Serpentina m²: 0 Kg: 220
3 631,20 lei
Comanda DETALII
EPS - 2000 litriDiametru fara /cu izolatie: 1100/1300 H mm: 2182 Serpentina m²: 3,0 Kg: 245
4 743,70 lei
Comanda DETALII
PSM - 3000 litriDiametru fara /cu izolatie: 1250/1450 H mm: 2681 Serpentina m²: 0 Kg: 280
8 521,75 lei
Comanda DETALII
EPS - 200 litri
Diametru fara /cu izolatie: 500/700 H mm: 1282 Serpentina m²: 0 Kg: 85
1 539,70 lei
Comanda

DETALII
EPS - 300 litri
Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1277 Serpentina m²: 0 Kg: 90
1 602,02 lei
Comanda

DETALII
EPS - 500 litri
Diametru fara /cu izolatie: 650/850 H mm: 1637 Serpentina m²: 0 Kg: 105
1 891,25 lei
Comanda

DETALII
EPS - 600 litri
Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1502 Serpentina m²: 0 Kg: 140
1 944,65 lei
Comanda

DETALII
EPS - 825 litri
Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 1672 Serpentina m²: 0 Kg: 180
2 380,75 lei
Comanda

DETALII
EPS - 1000 litri
Diametru fara /cu izolatie: 790/990 H mm: 2012 Serpentina m²: 0 Kg: 195
2 425,25 lei
Comanda

DETALII
*EPS - 1000 litri*
Diametru fara /cu izolatie: 850/1050 H mm: 1793 Serpentina m²: 0 Kg: 195
2 425,25 lei
Comanda

DETALII
EPS - 1150 litri
Diametru fara /cu izolatie: 850/1050 H mm: 2112 Serpentina m²: 0 Kg: 215
3 359,75 lei
Comanda

DETALII
EPS - 1500 litri
Diametru fara /cu izolatie: 990/1190 H mm: 2202 Serpentina m²: 0 Kg: 220
3 631,20 lei
Comanda

DETALII
EPS - 2000 litri
Diametru fara /cu izolatie: 1100/1300 H mm: 2182 Serpentina m²: 3,0 Kg: 245
4 743,70 lei
Comanda

DETALII
PSM - 3000 litri
Diametru fara /cu izolatie: 1250/1450 H mm: 2681 Serpentina m²: 0 Kg: 280
8 521,75 lei
Comanda

DETALII

BOILERE S-line BIVALENTE DUBLU EMAILATE 200 - 1.000 LITRI

TWS-2W 1000Diametru: 990 mm H mm: 2.102 Serpentine m²: sus - 2,0 / jos: 3.0 Greutate: 305,0
6 278,00 lei
Comanda DETALII
TWS-2W 500Diametru: 750 mm H mm: 1.783 Serpentine m²: sus - 1.3 / jos: 1.9 Greutate: 215,0
3 017,00 lei
Comanda DETALII
TWS-2W 400Diametru: 700 mm H mm: 1.660 Serpentine m²: sus - 1.1 / jos: 1.6 Greutate: 166,0
2 687,00 lei
Comanda DETALII
TWS-2W 300Diametru: 600 mm H mm: 1.697 Serpentine m²: sus - 1.1 / jos: 1,3 Greutate: 114,0
2 171,00 lei
Comanda DETALII
TWS-2W 200Diametru: 600 mm H mm: 1.232 Serpentine m²: sus - 0.8 / jos: 1.1 Greutate: 96
1 998,00 lei
Comanda DETALII
TWS-2W 800Diametru: 990 mm H mm: 1.762 Serpentine m²: sus - 2,0 / jos: 2,8 Greutate: 280,0
6 038,65 lei
Comanda DETALII
TWS-2W 1000
Diametru: 990 mm H mm: 2.102 Serpentine m²: sus - 2,0 / jos: 3.0 Greutate: 305,0
6 278,00 lei
Comanda

DETALII
TWS-2W 500
Diametru: 750 mm H mm: 1.783 Serpentine m²: sus - 1.3 / jos: 1.9 Greutate: 215,0
3 017,00 lei
Comanda

DETALII
TWS-2W 400
Diametru: 700 mm H mm: 1.660 Serpentine m²: sus - 1.1 / jos: 1.6 Greutate: 166,0
2 687,00 lei
Comanda

DETALII
TWS-2W 300
Diametru: 600 mm H mm: 1.697 Serpentine m²: sus - 1.1 / jos: 1,3 Greutate: 114,0
2 171,00 lei
Comanda

DETALII
TWS-2W 200
Diametru: 600 mm H mm: 1.232 Serpentine m²: sus - 0.8 / jos: 1.1 Greutate: 96
1 998,00 lei
Comanda

DETALII
TWS-2W 800
Diametru: 990 mm H mm: 1.762 Serpentine m²: sus - 2,0 / jos: 2,8 Greutate: 280,0
6 038,65 lei
Comanda

DETALII

BOILERE S-line MONOVALENTE DUBLU EMAILATE 160 - 1.000 LITRI

TWS-1W 1000Diametru: 990 mm H mm: 2.102 Serpentine m²: sus 3.0 Greutate: 285
5 500,00 lei
Comanda DETALII
TWS-1W 800Diametru: 990 mm H mm: 1.762 Serpentine m²: sus 2.8 Greutate: 260
5 233,00 lei
Comanda DETALII
TWS-1W 500Diametru exterior: 750 mm H in mm: 1.783 Serpentina in m²: 1.9 Greutate in kg: 195,0
2 879,00 lei
Comanda DETALII
TWS-1W 400Diametru exterior: 700 mm H in mm: 1.660 Serpentina in m²: 1.6 Greutate in kg: 151,0
2 558,00 lei
Comanda DETALII
TWS-1W 300Diametru exterior: 600 mm H in mm: 1.697 Serpentina in m²: 1.3 Greutate in kg: 94,0
2 064,00 lei
Comanda DETALII
TWS-1W 1000
Diametru: 990 mm H mm: 2.102 Serpentine m²: sus 3.0 Greutate: 285
5 500,00 lei
Comanda

DETALII
TWS-1W 800
Diametru: 990 mm H mm: 1.762 Serpentine m²: sus 2.8 Greutate: 260
5 233,00 lei
Comanda

DETALII
TWS-1W 500
Diametru exterior: 750 mm H in mm: 1.783 Serpentina in m²: 1.9 Greutate in kg: 195,0
2 879,00 lei
Comanda

DETALII
TWS-1W 400
Diametru exterior: 700 mm H in mm: 1.660 Serpentina in m²: 1.6 Greutate in kg: 151,0
2 558,00 lei
Comanda

DETALII
TWS-1W 300
Diametru exterior: 600 mm H in mm: 1.697 Serpentina in m²: 1.3 Greutate in kg: 94,0
2 064,00 lei
Comanda

DETALII

VASE DE EXPANSIUNE PENTRU - “ INSTALATII SOLARE ”

VSV 200 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
827,70 lei
Comanda DETALII
VSV 150 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
801,01 lei
Comanda DETALII
VSV 100 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
448,56 lei
Comanda DETALII
VSV 80 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
352,44 lei
Comanda DETALII
VSV 35 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
73,87 lei
Comanda DETALII
VSV 50 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
224,28 lei
Comanda DETALII
VS 24 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
112,14 lei
Comanda DETALII
VS 18 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
96,12 lei
Comanda DETALII
VSV 200 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
827,70 lei
Comanda

DETALII
VSV 150 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
801,01 lei
Comanda

DETALII
VSV 100 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
448,56 lei
Comanda

DETALII
VSV 80 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
352,44 lei
Comanda

DETALII
VSV 35 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
73,87 lei
Comanda

DETALII
VSV 50 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
224,28 lei
Comanda

DETALII
VS 24 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
112,14 lei
Comanda

DETALII
VS 18 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
96,12 lei
Comanda

DETALII

VASE DE EXPANSIUNE SANITARE - PENTRU APA CALDA

VSV 200 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +130°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
827,70 lei
Comanda DETALII
VSV 150 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +130°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
801,01 lei
Comanda DETALII
VSV 100 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +130°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
448,56 lei
Comanda DETALII
VSV 80 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +130°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
352,44 lei
Comanda DETALII
VSV 50 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +130°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
224,28 lei
Comanda DETALII
VSV 35 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
197,58 lei
Comanda DETALII
VS 24 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
112,14 lei
Comanda DETALII
VS 18 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
96,12 lei
Comanda DETALII
VSV 200 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +130°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
827,70 lei
Comanda

DETALII
VSV 150 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +130°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
801,01 lei
Comanda

DETALII
VSV 100 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +130°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
448,56 lei
Comanda

DETALII
VSV 80 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +130°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
352,44 lei
Comanda

DETALII
VSV 50 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +130°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
224,28 lei
Comanda

DETALII
VSV 35 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
197,58 lei
Comanda

DETALII
VS 24 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
112,14 lei
Comanda

DETALII
VS 18 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C +120°C TEMPREATURA MAXIMA: 130°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar
96,12 lei
Comanda

DETALII

VASE DE EXPANSIUNE PENTRU - “ INCALZIRE ” - CU SUPORT PENTRU PODEA

VRV 35 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C + 99°C ∅ mm: 400 H mm: 390 H mm: 390 Racord: ¾” P Max: 10 bar
170,88 lei
Comanda DETALII
VRV 50 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C + 99°C ∅ mm: 400 H mm: 500 Racord: 1” P Max: 10 bar
208,26 lei
Comanda DETALII
VRV 80 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C + 99°C ∅ mm: 400 H mm: 840 Racord: 1” P Max: 10 bar
352,44 lei
Comanda DETALII
VRV 100 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C + 99°C ∅ mm: 400 H mm: 795 Racord: 1” P Max: 10 bar
443,22 lei
Comanda DETALII
VRV 150 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C + 99°C ∅ mm: 400 H mm: 1025 Racord: 1” P Max: 10 bar
582,06 lei
Comanda DETALII
VRV 200 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C + 99°C ∅ mm: 400 H mm: 1100 Racord: 1” P Max: 10 bar
738,70 lei
Comanda DETALII
VRV 250 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C + 99°C ∅ mm: 400 H mm: 1190 Racord: 1” P Max: 10 bar
1 041,30 lei
Comanda DETALII
VRV 300 LitriTEMPREATURA DE LUCRU: -10°C + 99°C ∅ mm: 400 H mm: 1190 Racord: 1” P Max: 10 bar
1 228,20 lei
Comanda DETALII
VRV 35 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C + 99°C ∅ mm: 400 H mm: 390 H mm: 390 Racord: ¾” P Max: 10 bar
170,88 lei
Comanda

DETALII
VRV 50 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C + 99°C ∅ mm: 400 H mm: 500 Racord: 1” P Max: 10 bar
208,26 lei
Comanda

DETALII
VRV 80 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C + 99°C ∅ mm: 400 H mm: 840 Racord: 1” P Max: 10 bar
352,44 lei
Comanda

DETALII
VRV 100 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C + 99°C ∅ mm: 400 H mm: 795 Racord: 1” P Max: 10 bar
443,22 lei
Comanda

DETALII
VRV 150 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C + 99°C ∅ mm: 400 H mm: 1025 Racord: 1” P Max: 10 bar
582,06 lei
Comanda

DETALII
VRV 200 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C + 99°C ∅ mm: 400 H mm: 1100 Racord: 1” P Max: 10 bar
738,70 lei
Comanda

DETALII
VRV 250 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C + 99°C ∅ mm: 400 H mm: 1190 Racord: 1” P Max: 10 bar
1 041,30 lei
Comanda

DETALII
VRV 300 Litri
TEMPREATURA DE LUCRU: -10°C + 99°C ∅ mm: 400 H mm: 1190 Racord: 1” P Max: 10 bar
1 228,20 lei
Comanda

DETALII

SUPORT DE MONTAJ PENTRU PERETE - PENTRU VASUL DE EXPANSIUNE

SUPORT MONTAJFilet: ¾” Lungime reglabila: 160-230 mm Material: otel zincat
37,38 lei
Comanda DETALII
SUPORT MONTAJ
Filet: ¾” Lungime reglabila: 160-230 mm Material: otel zincat
37,38 lei
Comanda

DETALII

VENTILE PENTRU VASE DE EXPANSIUNE - “ SOLAR SI INCALZIRE ” -

Cap Ventil ¾”Cap ventil: ¾” RACORD FLEXIBIL: Filet: ¾” / Lungime: 1,25 mm Material: ALAMA / INOX
91,22 lei
Comanda DETALII
Cap Ventil 1”Cap ventil: 1” RACORD FLEXIBIL: Filet: 1” / Lungime: 1,25 mm Material: ALAMA / INOX
106,80 lei
Comanda DETALII
Cap Ventil ¾”
Cap ventil: ¾” RACORD FLEXIBIL: Filet: ¾” / Lungime: 1,25 mm Material: ALAMA / INOX
91,22 lei
Comanda

DETALII
Cap Ventil 1”
Cap ventil: 1” RACORD FLEXIBIL: Filet: 1” / Lungime: 1,25 mm Material: ALAMA / INOX
106,80 lei
Comanda

DETALII

SET - VENTIL/RACORD- PENTRU VASUL DE EXPANSIUNE

SET COMPLETCap ventil: ¾” Racord flexibil: FILET: ¾” / Lungime: 1,25 m Material: Alama/inox
91,22 lei
Comanda DETALII
SET COMPLETCap ventil: 1” Racord flexibil: FILET: 1” / Lungime: 1.25m Material: Alama/INOX
106,80 lei
Comanda DETALII
SET COMPLET
Cap ventil: ¾” Racord flexibil: FILET: ¾” / Lungime: 1,25 m Material: Alama/inox
91,22 lei
Comanda

DETALII
SET COMPLET
Cap ventil: 1” Racord flexibil: FILET: 1” / Lungime: 1.25m Material: Alama/INOX
106,80 lei
Comanda

DETALII

TEAVA FLEXIBILA DE INOX IZOLATA +175°C UV -PROTECTIE

TWINFLEX DN16Diametru interior mm: Ø16 Izolatia in mm: 13 Cantitatea Ml dublu: 1ml
51,90 lei
Comanda DETALII
TWINFLEX DN20Diametru interior mm: Ø20 Izolatia in mm: 13 Cantitatea Ml dublu: 1ml
63,90 lei
Comanda DETALII
TWINFLEX DN25Diametru interior mm: Ø25 Izolatia in mm: 13 Cantitatea Ml dublu: 1ml
80,90 lei
Comanda DETALII
TWINFLEX DN16
Diametru interior mm: Ø16 Izolatia in mm: 13 Cantitatea Ml dublu: 1ml
51,90 lei
Comanda

DETALII
TWINFLEX DN20
Diametru interior mm: Ø20 Izolatia in mm: 13 Cantitatea Ml dublu: 1ml
63,90 lei
Comanda

DETALII
TWINFLEX DN25
Diametru interior mm: Ø25 Izolatia in mm: 13 Cantitatea Ml dublu: 1ml
80,90 lei
Comanda

DETALII

SET COLIERE PENTRU TUBURILE FLEXIBILE

COLIERE SET DN12COLIER OVAL: 4 DIBLU BUC.: 4 SURUB SPECIAL BUC: 4
38,91 lei
Comanda DETALII
COLIERE SET DN16COLIER OVAL: 4 DIBLU BUC.: 4 SURUB SPECIAL BUC: 4
40,80 lei
Comanda DETALII
COLIERE SET DN20COLIER OVAL: 4 DIBLU BUC.: 4 SURUB SPECIAL BUC: 4
42,70 lei
Comanda DETALII
COLIERE SET DN25COLIER OVAL: 4 DIBLU BUC.: 4 SURUB SPECIAL BUC: 4
45,39 lei
Comanda DETALII
COLIERE SET DN12
COLIER OVAL: 4 DIBLU BUC.: 4 SURUB SPECIAL BUC: 4
38,91 lei
Comanda

DETALII
COLIERE SET DN16
COLIER OVAL: 4 DIBLU BUC.: 4 SURUB SPECIAL BUC: 4
40,80 lei
Comanda

DETALII
COLIERE SET DN20
COLIER OVAL: 4 DIBLU BUC.: 4 SURUB SPECIAL BUC: 4
42,70 lei
Comanda

DETALII
COLIERE SET DN25
COLIER OVAL: 4 DIBLU BUC.: 4 SURUB SPECIAL BUC: 4
45,39 lei
Comanda

DETALII

TEAVA FLEXIBILA DE INOX NEIZOLATA TERMIC

TEAVA FLEXIBILA DE INOX DN12DIAMETRU INTERIOR MM:  Ø12 CANTITATE ML: 1 ml
45,39 lei
Comanda DETALII
TEAVA FLEXIBILA DE INOX DN16DIAMETRU INTERIOR MM:  Ø16 CANTITATE ML: 1 ml
10,23 lei
Comanda DETALII
TEAVA FLEXIBILA DE INOX DN20DIAMETRU INTERIOR MM:  Ø20 CANTITATE ML: 1 ml
11,57 lei
Comanda DETALII
TEAVA FLEXIBILA DE INOX DN25DIAMETRU INTERIOR MM:  Ø25 CANTITATE ML: 1 ml
16,91 lei
Comanda DETALII
TEAVA FLEXIBILA DE INOX DN32DIAMETRU INTERIOR MM:  Ø32 CANTITATE ML: 1 ml
26,72 lei
Comanda DETALII
TEAVA FLEXIBILA DE INOX DN12
DIAMETRU INTERIOR MM:  Ø12 CANTITATE ML: 1 ml
45,39 lei
Comanda

DETALII
TEAVA FLEXIBILA DE INOX DN16
DIAMETRU INTERIOR MM:  Ø16 CANTITATE ML: 1 ml
10,23 lei
Comanda

DETALII
TEAVA FLEXIBILA DE INOX DN20
DIAMETRU INTERIOR MM:  Ø20 CANTITATE ML: 1 ml
11,57 lei
Comanda

DETALII
TEAVA FLEXIBILA DE INOX DN25
DIAMETRU INTERIOR MM:  Ø25 CANTITATE ML: 1 ml
16,91 lei
Comanda

DETALII
TEAVA FLEXIBILA DE INOX DN32
DIAMETRU INTERIOR MM:  Ø32 CANTITATE ML: 1 ml
26,72 lei
Comanda

DETALII

SET DE BAZA PENTRU TEAVA FLEXIBILA “CU NIPLU”

SET DN25Filet zoll: 1 ¼”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
101,00 lei
Comanda DETALII
SET DN20Filet zoll: 1”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
54,29 lei
Comanda DETALII
SET DN16Filet zoll: ¾”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
36,93 lei
Comanda DETALII
SET DN32Filet zoll: 1 ½”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
123,49 lei
Comanda DETALII
SET DN12Filet zoll: 1 ½”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
28,03 lei
Comanda DETALII
SET DN25
Filet zoll: 1 ¼”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
101,00 lei
Comanda

DETALII
SET DN20
Filet zoll: 1”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
54,29 lei
Comanda

DETALII
SET DN16
Filet zoll: ¾”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
36,93 lei
Comanda

DETALII
SET DN32
Filet zoll: 1 ½”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
123,49 lei
Comanda

DETALII
SET DN12
Filet zoll: 1 ½”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
28,03 lei
Comanda

DETALII

SET RACORD -TEAVA FLEXIBILA “FARA NIPLU”

SET DN32Filet zoll: 1 ½”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
20,91 lei
Comanda DETALII
SET DN25Filet zoll: 1 ¼”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
15,57 lei
Comanda DETALII
SET DN20Filet zoll: 1”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
8,92 lei
Comanda DETALII
SET DN16Filet zoll: ¾”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
6,23 lei
Comanda DETALII
SET DN12Filet zoll: ½”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
4,89 lei
Comanda DETALII
SET DN32
Filet zoll: 1 ½”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
20,91 lei
Comanda

DETALII
SET DN25
Filet zoll: 1 ¼”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
15,57 lei
Comanda

DETALII
SET DN20
Filet zoll: 1”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
8,92 lei
Comanda

DETALII
SET DN16
Filet zoll: ¾”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
6,23 lei
Comanda

DETALII
SET DN12
Filet zoll: ½”Piulita buc.: 1Niplu buc.: 0Inel buc.: 1Garnitura klingerit: 1
4,89 lei
Comanda

DETALII

PIULITA PENTRU TEAVA FLEXIBILA DE INOX IZOLATA SI NEIZOLATA

PIULITA 1 ½”FILET INERIOR:  1 ½” RACORD: DN32 LUNGIME FILET: 0
14,24 lei
Comanda DETALII
PIULITA 1 ¼”FILET INERIOR: 1 ¼” RACORD: DN25 LUNGIME FILET: 0
10,68 lei
Comanda DETALII
PIULITA 1”FILET INERIOR: 1” RACORD: DN20 LUNGIME FILET: 0
5,87 lei
Comanda DETALII
PIULITA ¾”FILET INERIOR: ¾” RACORD: DN16 LUNGIME FILET: 0
3,82 lei
Comanda DETALII
PIULITA ½”FILET INERIOR: ½” RACORD: DN12 LUNGIME FILET: 0
2,94 lei
Comanda DETALII
PIULITA 1 ½”
FILET INERIOR:  1 ½” RACORD: DN32 LUNGIME FILET: 0
14,24 lei
Comanda

DETALII
PIULITA 1 ¼”
FILET INERIOR: 1 ¼” RACORD: DN25 LUNGIME FILET: 0
10,68 lei
Comanda

DETALII
PIULITA 1”
FILET INERIOR: 1” RACORD: DN20 LUNGIME FILET: 0
5,87 lei
Comanda

DETALII
PIULITA ¾”
FILET INERIOR: ¾” RACORD: DN16 LUNGIME FILET: 0
3,82 lei
Comanda

DETALII
PIULITA ½”
FILET INERIOR: ½” RACORD: DN12 LUNGIME FILET: 0
2,94 lei
Comanda

DETALII

INEL / SIGURANTA PENTRU TEAVA FLEXIBILA DE INOX IZOLATA SI NEIZOLATA

SIGURANTA DN32Niplu buc.: 0 Inel buc. : 0 Garnitura klingerit: 0
5,07 lei
Comanda DETALII
SIGURANTA DN25Niplu buc.: 0 Inel buc. : 0 Garnitura klingerit: 0
3,65 lei
Comanda DETALII
SIGURANTA DN20Niplu buc.: 0 Inel buc. : 0 Garnitura klingerit: 0
2,45 lei
Comanda DETALII
SIGURANTA DN16Niplu buc.: 0 Inel buc. : 0 Garnitura klingerit: 0
1,87 lei
Comanda DETALII
SIGURANTA DN12Niplu buc.: 0 Inel buc. : 0 Garnitura klingerit: 0
1,65 lei
Comanda DETALII
SIGURANTA DN32
Niplu buc.: 0 Inel buc. : 0 Garnitura klingerit: 0
5,07 lei
Comanda

DETALII
SIGURANTA DN25
Niplu buc.: 0 Inel buc. : 0 Garnitura klingerit: 0
3,65 lei
Comanda

DETALII
SIGURANTA DN20
Niplu buc.: 0 Inel buc. : 0 Garnitura klingerit: 0
2,45 lei
Comanda

DETALII
SIGURANTA DN16
Niplu buc.: 0 Inel buc. : 0 Garnitura klingerit: 0
1,87 lei
Comanda

DETALII
SIGURANTA DN12
Niplu buc.: 0 Inel buc. : 0 Garnitura klingerit: 0
1,65 lei
Comanda

DETALII

GARNITURI DE KLINGERIT PENTRU INSTALATII SOLARE

GARNITURA DN32DIAMETRU EXTERIOR MM: 44 DIAMETRU INERIOR MM: 32 LATIME MM: 2
2,81 lei
Comanda DETALII
GARNITURA DN25DIAMETRU EXTERIOR MM: 38  DIAMETRU INERIOR MM: 25 LATIME MM: 2
1,91 lei
Comanda DETALII
GARNITURA DN20DIAMETRU EXTERIOR MM: 30 DIAMETRU INERIOR MM: 20 LATIME MM: 2
1,15 lei
Comanda DETALII
GARNITURA DN16DIAMETRU EXTERIOR MM: 24 DIAMETRU INERIOR MM: 16 LATIME MM: 2
1,07 lei
Comanda DETALII
GARNITURA DN12DIAMETRU EXTERIOR MM: 18.8  DIAMETRU INERIOR MM: 12 LATIME MM: 2
0,89 lei
Comanda DETALII
GARNITURA DN32
DIAMETRU EXTERIOR MM: 44 DIAMETRU INERIOR MM: 32 LATIME MM: 2
2,81 lei
Comanda

DETALII
GARNITURA DN25
DIAMETRU EXTERIOR MM: 38  DIAMETRU INERIOR MM: 25 LATIME MM: 2
1,91 lei
Comanda

DETALII
GARNITURA DN20
DIAMETRU EXTERIOR MM: 30 DIAMETRU INERIOR MM: 20 LATIME MM: 2
1,15 lei
Comanda

DETALII
GARNITURA DN16
DIAMETRU EXTERIOR MM: 24 DIAMETRU INERIOR MM: 16 LATIME MM: 2
1,07 lei
Comanda

DETALII
GARNITURA DN12
DIAMETRU EXTERIOR MM: 18.8  DIAMETRU INERIOR MM: 12 LATIME MM: 2
0,89 lei
Comanda

DETALII

AGENT DE INCALZIRE – ANTIGEL WESTECH -28°C + 250°C

AGENT SOLARCAPACITATE IN LITRI: 20 REZISTENT IN GRADE C: -28°C la +250°C
249,80 lei
Comanda DETALII
AGENT SOLARAGENT DE INCALZIRE – ANTIGEL WESTECH  -28°C   + 250°C
125,90 lei
Comanda DETALII
AGENT SOLAR
CAPACITATE IN LITRI: 20 REZISTENT IN GRADE C: -28°C la +250°C
249,80 lei
Comanda

DETALII
AGENT SOLAR
AGENT DE INCALZIRE – ANTIGEL WESTECH  -28°C   + 250°C
125,90 lei
Comanda

DETALII

REFRACTOMETRU -SCALA- ETHYLENE GLYCOL, PROPYLENE GLYCOL, BATTERY

Domeniu masuraEthylene Glycol: -60 °C ~ 0°C Propylene Glycol: -50 °C ~ 0°C Battery: 1.100 ~ 1.400 sg
177,55 lei
Comanda DETALII
Domeniu masura
Ethylene Glycol: -60 °C ~ 0°C Propylene Glycol: -50 °C ~ 0°C Battery: 1.100 ~ 1.400 sg
177,55 lei
Comanda

DETALII

POMPA MANUALA DE UMPLERE – PENTRU INSTALATII SOLARE

RACORD FURTUNFILET: ½” PRESIUNE MAXIMA: 4 bar MATERIAL: alama
293,70 lei
Comanda DETALII
RACORD FURTUN
FILET: ½” PRESIUNE MAXIMA: 4 bar MATERIAL: alama
293,70 lei
Comanda

DETALII

Aerisitor automat pentru instalatia solara - 180 C

SET COMPLET 180°CFILET: ½” RACORD "T": ½”-Ø22- Ø22 PIPA FILETATA: ¾” RACORD RAPID: Ø22 x  ¾”
92,00 lei
Comanda DETALII
SET COMPLET 180°CFILET: ½” RACORD "T": ½”-Ø22- Ø22 PIPA FILETATA: 1 RACORD RAPID: Ø22 x  1
98,00 lei
Comanda DETALII
AERISITOR 180°CFILET: ½” RACORD "T": - PIPA FILETATA: - RACORD RAPID: -
38,30 lei
Comanda DETALII
ROBINET 180°CFILET: ½” RACORD "T": -  PIPA FILETATA:- RACORD RAPID: -
23,80 lei
Comanda DETALII
RACORD RAPID ¾”FILET: -- RACORD "T": -- PIPA FILETATA: -- RACORD RAPID: Ø22 x  ¾”
14,20 lei
Comanda DETALII
RACORD RAPID “ T ”FILET: -- RACORD "T": ½”-Ø22- Ø22 PIPA FILETATA: -- RACORD RAPID: --
18,60 lei
Comanda DETALII
RACORD RAPID 1”FILET: -- RACORD "T":-- PIPA FILETATA: -- RACORD RAPID: Ø22 x  1”
17,50 lei
Comanda DETALII
PIPA FILETATAFILET: -- RACORD "T": Ø22 PIPA FILETATA: 1” RACORD RAPID: --
14,80 lei
Comanda DETALII
PIPA FILETATAFILET: - RACORD "T": Ø22 PIPA FILETATA: ¾” RACORD RAPID: --
10,40 lei
Comanda DETALII
SET COMPLET 180°C
FILET: ½” RACORD "T": ½”-Ø22- Ø22 PIPA FILETATA: ¾” RACORD RAPID: Ø22 x  ¾”
92,00 lei
Comanda

DETALII
SET COMPLET 180°C
FILET: ½” RACORD "T": ½”-Ø22- Ø22 PIPA FILETATA: 1 RACORD RAPID: Ø22 x  1
98,00 lei
Comanda

DETALII
AERISITOR 180°C
FILET: ½” RACORD "T": - PIPA FILETATA: - RACORD RAPID: -
38,30 lei
Comanda

DETALII
ROBINET 180°C
FILET: ½” RACORD "T": -  PIPA FILETATA:- RACORD RAPID: -
23,80 lei
Comanda

DETALII
RACORD RAPID ¾”
FILET: -- RACORD "T": -- PIPA FILETATA: -- RACORD RAPID: Ø22 x  ¾”
14,20 lei
Comanda

DETALII
RACORD RAPID “ T ”
FILET: -- RACORD "T": ½”-Ø22- Ø22 PIPA FILETATA: -- RACORD RAPID: --
18,60 lei
Comanda

DETALII
RACORD RAPID 1”
FILET: -- RACORD "T":-- PIPA FILETATA: -- RACORD RAPID: Ø22 x  1”
17,50 lei
Comanda

DETALII
PIPA FILETATA
FILET: -- RACORD "T": Ø22 PIPA FILETATA: 1” RACORD RAPID: --
14,80 lei
Comanda

DETALII
PIPA FILETATA
FILET: - RACORD "T": Ø22 PIPA FILETATA: ¾” RACORD RAPID: --
10,40 lei
Comanda

DETALII

GRUP DE SIGURANTA- (AERISITOR/ SUPAPA DE PRESIUNE/ MANOMETRU)

SUPAPA SIMPLASUPAPA SIGURANTA: 6 bar AERESITOR AUTOMAT: -- MANOMETRU 0-4.0 BAR:  --
48,06 lei
Comanda DETALII
MANOMETRU 0-4SUPAPA SIGURANTA: -- AERESITOR AUTOMAT: -- MANOMETRU 0-4.0 BAR: DA
37,38 lei
Comanda DETALII
SET COMPLET- 1”SUPAPA SIGURANTA: 3,5 bar AERESITOR AUTOMAT: 1 MANOMETRU 0-4.0 BAR: 1
128,16 lei
Comanda DETALII
SUPAPA SIMPLA
SUPAPA SIGURANTA: 6 bar AERESITOR AUTOMAT: -- MANOMETRU 0-4.0 BAR:  --
48,06 lei
Comanda

DETALII
MANOMETRU 0-4
SUPAPA SIGURANTA: -- AERESITOR AUTOMAT: -- MANOMETRU 0-4.0 BAR: DA
37,38 lei
Comanda

DETALII
SET COMPLET- 1”
SUPAPA SIGURANTA: 3,5 bar AERESITOR AUTOMAT: 1 MANOMETRU 0-4.0 BAR: 1
128,16 lei
Comanda

DETALII

VENTIL MOTORIZAT SOLAR CU 2/3 CAI

VENTIL 2 CAI - MOTORFILET ZOLL: ¾” - I ELECTRIC: 220V TEMPERATURA DE LUCRU C: -20°C+120°C
298,15 lei
Comanda DETALII
VENTIL 3 CAI - MOTORFILET ZOLL: ¾” - I ELECTRIC: 220V TEMPERATURA DE LUCRU C: -20°C+120°C
312,38 lei
Comanda DETALII
VENTIL 3 CAI - MOTORFILET ZOLL: 1 - I ELECTRIC: 220V TEMPERATURA DE LUCRU C: -20°C+120°C
317,73 lei
Comanda DETALII
VENTIL 2 CAI - MOTOR
FILET ZOLL: ¾” - I ELECTRIC: 220V TEMPERATURA DE LUCRU C: -20°C+120°C
298,15 lei
Comanda

DETALII
VENTIL 3 CAI - MOTOR
FILET ZOLL: ¾” - I ELECTRIC: 220V TEMPERATURA DE LUCRU C: -20°C+120°C
312,38 lei
Comanda

DETALII
VENTIL 3 CAI - MOTOR
FILET ZOLL: 1 - I ELECTRIC: 220V TEMPERATURA DE LUCRU C: -20°C+120°C
317,73 lei
Comanda

DETALII

VENTIL MOTORIZAT CU 2/3 CAI

VENTIL 2 CAI - MOTORFILET ZOLL: ¾” - I ELECTRIC: 220V TEMPERATURA DE LUCRU C: max. 95°C
368,46 lei
Comanda DETALII
VENTIL 3 CAI - MOTORFILET ZOLL: ¾” - I ELECTRIC: 220V TEMPERATURA DE LUCRU C: max. 95°C
399,54 lei
Comanda DETALII
VENTIL 2 CAI - MOTORFILET ZOLL: 1 - I ELECTRIC: 220V TEMPERATURA DE LUCRU C: max. 95°C
368,46 lei
Comanda DETALII
VENTIL 3 CAI - MOTORFILET ZOLL: 1” - I ELECTRIC: 220V TEMPERATURA DE LUCRU C: max. 95°C
399,54 lei
Comanda DETALII
VENTIL 2 CAI - MOTOR
FILET ZOLL: ¾” - I ELECTRIC: 220V TEMPERATURA DE LUCRU C: max. 95°C
368,46 lei
Comanda

DETALII
VENTIL 3 CAI - MOTOR
FILET ZOLL: ¾” - I ELECTRIC: 220V TEMPERATURA DE LUCRU C: max. 95°C
399,54 lei
Comanda

DETALII
VENTIL 2 CAI - MOTOR
FILET ZOLL: 1 - I ELECTRIC: 220V TEMPERATURA DE LUCRU C: max. 95°C
368,46 lei
Comanda

DETALII
VENTIL 3 CAI - MOTOR
FILET ZOLL: 1” - I ELECTRIC: 220V TEMPERATURA DE LUCRU C: max. 95°C
399,54 lei
Comanda

DETALII

VANE DE AMESTEC - (VANA TERMOSTATA)

VANA VTA-321FILET: 1” - interior REGLAJ APA: 35°-60°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar TEMPERATURA MAXIMA: 90°C
208,26 lei
Comanda DETALII
VANA VTA-321FILET: ¾” - interior REGLAJ APA: 35°-60°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar TEMPERATURA MAXIMA: 90°C
250,98 lei
Comanda DETALII
VANA VTA-322FILET: 1” - exterior REGLAJ APA: 35°-60°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar TEMPERATURA MAXIMA: 90°C
197,58 lei
Comanda DETALII
VANA VTA-322FILET: ¾” - exterior REGLAJ APA: 35°-60°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar TEMPERATURA MAXIMA: 90°C
186,90 lei
Comanda DETALII
VANA VTA-321
FILET: 1” - interior REGLAJ APA: 35°-60°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar TEMPERATURA MAXIMA: 90°C
208,26 lei
Comanda

DETALII
VANA VTA-321
FILET: ¾” - interior REGLAJ APA: 35°-60°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar TEMPERATURA MAXIMA: 90°C
250,98 lei
Comanda

DETALII
VANA VTA-322
FILET: 1” - exterior REGLAJ APA: 35°-60°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar TEMPERATURA MAXIMA: 90°C
197,58 lei
Comanda

DETALII
VANA VTA-322
FILET: ¾” - exterior REGLAJ APA: 35°-60°C PRESIUNE MAXIMA: 10 bar TEMPERATURA MAXIMA: 90°C
186,90 lei
Comanda

DETALII

SCHIMBATOARE DE CALDURA IN PLACI 22 kW – 400 kW

22 kWDEBIT m³/h: 4 Nr. placi: 10 Dimensiuni in mm Lungime: 191 Latime: 73 Inaltime: 29.4...
191,35 lei
Comanda DETALII
44 kWDEBIT m³/h: 4 Nr. placi: 20 Dimensiuni in mm Lungime: 191 Latime: 73 Inaltime: 51.8...
298,15 lei
Comanda DETALII
66 kWDEBIT m³/h: 4 Nr. placi: 30 Dimensiuni in mm Lungime: 191 Latime: 73 Inaltime: 74,2...
360,45 lei
Comanda DETALII
90 kWDEBIT m³/h: 4 Nr. placi: 50 Dimensiuni in mm Lungime: 191 Latime: 73 Inaltime: 119...
493,95 lei
Comanda DETALII
130 kWDEBIT m³/h: 4 Nr. placi: 60 Dimensiuni in mm Lungime: 191 Latime: 73 Inaltime: 141,4...
640,80 lei
Comanda DETALII
115 kWDEBIT m³/h: 12 Nr. placi: 20 Dimensiuni in mm Lungime: 286 Latime: 116 Inaltime: 55...
841,05 lei
Comanda DETALII
175 kWDEBIT m³/h: 12 Nr. placi: 30 Dimensiuni in mm Lungime: 286 Latime: 116 Inaltime: 79...
1 059,10 lei
Comanda DETALII
230 kWDEBIT m³/h: 12 Nr. placi: 40 Dimensiuni in mm Lungime: 286 Latime: 116 Inaltime: 55...
1 277,15 lei
Comanda DETALII
285 kWDEBIT m³/h: 12 Nr. placi: 50 Dimensiuni in mm Lungime: 286 Latime: 116 Inaltime: 124...
1 504,10 lei
Comanda DETALII
330 kWDEBIT m³/h: 22 Nr. placi: 30 Dimensiuni in mm Lungime: 529 Latime: 116 Inaltime: 79...
1 753,30 lei
Comanda DETALII
440 kWDEBIT m³/h: 22 Nr. placi: 40 Dimensiuni in mm Lungime: 529 Latime: 124...
2 184,95 lei
Comanda DETALII
22 kW
DEBIT m³/h: 4 Nr. placi: 10 Dimensiuni in mm Lungime: 191 Latime: 73 Inaltime: 29.4...
191,35 lei
Comanda

DETALII
44 kW
DEBIT m³/h: 4 Nr. placi: 20 Dimensiuni in mm Lungime: 191 Latime: 73 Inaltime: 51.8...
298,15 lei
Comanda

DETALII
66 kW
DEBIT m³/h: 4 Nr. placi: 30 Dimensiuni in mm Lungime: 191 Latime: 73 Inaltime: 74,2...
360,45 lei
Comanda

DETALII
90 kW
DEBIT m³/h: 4 Nr. placi: 50 Dimensiuni in mm Lungime: 191 Latime: 73 Inaltime: 119...
493,95 lei
Comanda

DETALII
130 kW
DEBIT m³/h: 4 Nr. placi: 60 Dimensiuni in mm Lungime: 191 Latime: 73 Inaltime: 141,4...
640,80 lei
Comanda

DETALII
115 kW
DEBIT m³/h: 12 Nr. placi: 20 Dimensiuni in mm Lungime: 286 Latime: 116 Inaltime: 55...
841,05 lei
Comanda

DETALII
175 kW
DEBIT m³/h: 12 Nr. placi: 30 Dimensiuni in mm Lungime: 286 Latime: 116 Inaltime: 79...
1 059,10 lei
Comanda

DETALII
230 kW
DEBIT m³/h: 12 Nr. placi: 40 Dimensiuni in mm Lungime: 286 Latime: 116 Inaltime: 55...
1 277,15 lei
Comanda

DETALII
285 kW
DEBIT m³/h: 12 Nr. placi: 50 Dimensiuni in mm Lungime: 286 Latime: 116 Inaltime: 124...
1 504,10 lei
Comanda

DETALII
330 kW
DEBIT m³/h: 22 Nr. placi: 30 Dimensiuni in mm Lungime: 529 Latime: 116 Inaltime: 79...
1 753,30 lei
Comanda

DETALII
440 kW
DEBIT m³/h: 22 Nr. placi: 40 Dimensiuni in mm Lungime: 529 Latime: 124...
2 184,95 lei
Comanda

DETALII

SCHIMBATOARE DE CALDURA PENTRU PISCINA 13 – 75 kW

SF – 13 kWCapacitate piscina m2: 33 Premier apa: 1 ½ Capacitate kBtu/h: 45 Conect agent: ¾”
1 223,75 lei
Comanda DETALII
SF – 28 kWCapacitate piscina m2: 70 Premier apa: 1 ½ Capacitate kBtu/h: 95 Conect agent: ¾”
1 739,95 lei
Comanda DETALII
SF – 40 kWCapacitate piscina m2: 100 Premier apa: 2" Capacitate kBtu/h: 135 Conect agent: ¾”
1 766,65 lei
Comanda DETALII
SF – 75 kWCapacitate piscina m2: 170 Premier apa: 1 ½” Capacitate kBtu/h: 260 Conect agent: ¾”
2 376,30 lei
Comanda DETALII
SF – 13 kW
Capacitate piscina m2: 33 Premier apa: 1 ½ Capacitate kBtu/h: 45 Conect agent: ¾”
1 223,75 lei
Comanda

DETALII
SF – 28 kW
Capacitate piscina m2: 70 Premier apa: 1 ½ Capacitate kBtu/h: 95 Conect agent: ¾”
1 739,95 lei
Comanda

DETALII
SF – 40 kW
Capacitate piscina m2: 100 Premier apa: 2" Capacitate kBtu/h: 135 Conect agent: ¾”
1 766,65 lei
Comanda

DETALII
SF – 75 kW
Capacitate piscina m2: 170 Premier apa: 1 ½” Capacitate kBtu/h: 260 Conect agent: ¾”
2 376,30 lei
Comanda

DETALII

RACORDURI RAPIDE PENTRU MONTAJUL PANOURILOR SOLARE

Racord rapidDiametru filet: Ø18 x ½” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
12,46 lei
Comanda DETALII
Teaca senzor 45Diametru filet: Lungime  45 mm Forma I;L;T: ½” filet ext. Material: inox
33,36 lei
Comanda DETALII
Teaca senzor 150Diametru filet: Lungime  150 mm Forma I;L;T: ½” filet ext Material: Inox
39,61 lei
Comanda DETALII
Teaca senzor 164Diametru filet: Lungime  164 mm Forma I;L;T: ½” filet ext. Material: Cupru
52,51 lei
Comanda DETALII
Teaca senzor 123Diametru filet: Lungime  123 mm Forma I;L;T: ½” filet ext.  Material: Cupru
51,17 lei
Comanda DETALII
Supapa de sensDiametru filet: ½” x ½” Forma I;L;T: Filet interior Material: Alama
29,37 lei
Comanda DETALII
Supapa de sensDiametru filet: ¾” x ¾” Forma I;L;T: Filet interior Material: Alama
32,04 lei
Comanda DETALII
Supapa de sensDiametru filet: 1”x1” Forma I;L;T: Filet interior Material: Alama
32,04 lei
Comanda DETALII
ReductieDiametru filet: 1¼" x 1” Forma I;L;T: Filet interior Material: Alama
39,60 lei
Comanda DETALII
ReductieDiametru filet: 1"/ ¾” Forma I;L;T: Filet interior Material: Alama
17,80 lei
Comanda DETALII
ReductieDiametru filet: ¾”/ ½” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
12,01 lei
Comanda DETALII
Reductie (3 piese)Diametru filet: 1” x ¾” Forma I;L;T: Filet int/ext Material: Alama
10,68 lei
Comanda DETALII
Reductie (1 piesa)Diametru filet: 1” x ¾” Forma I;L;T: Filet int/ext Material: Alama
12,01 lei
Comanda DETALII
Racord filetat “ T ”Diametru filet: 1”x ¾”x 1” Forma I;L;T: T- filet ext Material: Alama
26,25 lei
Comanda DETALII
Racord filetat “ T ”Diametru filet: 1”x 1”x 1” Forma I;L;T: T- filet ext Material: Alama
31,59 lei
Comanda DETALII
Racord filetat “ T ”Diametru filet: ¾” x ¾”x ¾” Forma I;L;T: T- filet ext Material: Alama
21,36 lei
Comanda DETALII
Pipa filetataDiametru filet:  Ø22 x 1” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
14,68 lei
Comanda DETALII
Pipa filetataDiametru filet: Ø22 x ¾” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
10,23 lei
Comanda DETALII
Pipa filetataDiametru filet: Ø15 x ¾” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
10,23 lei
Comanda DETALII
Niplu redusDiametru filet: 1¼" - 1” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
30,71 lei
Comanda DETALII
Niplu redusDiametru filet: 1”- ¾” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
16,91 lei
Comanda DETALII
Niplu redusDiametru filet: ¾”- ½” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
9,79 lei
Comanda DETALII
NipluDiametru filet: 1½”x 1½” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
26,70 lei
Comanda DETALII
NipluDiametru filet: 1”x 1” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
11,57 lei
Comanda DETALII
NipluDiametru filet: ¾” x ¾” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
8,01 lei
Comanda DETALII
NipluDiametru filet: ½” x ½” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
4,45 lei
Comanda DETALII
Racord rapidDiametru filet: Ø22 x Ø22 x ½” Forma I;L;T: T- filet int Material: Alama
17,80 lei
Comanda DETALII
Racord rapidDiametru filet: Ø18 x Ø18 x ½” Forma I;L;T: T- filet int. Material: Alama
29,37 lei
Comanda DETALII
Racord rapidDiametru filet: Ø22 x Ø22 x Ø22 Forma I;L;T: T Material: Alama
18,69 lei
Comanda DETALII
Racord rapidDiametru filet: Ø22 x Ø22 Forma I;L;T: I Material: Alama
11,57 lei
Comanda DETALII
Racord rapidDiametru filet: Ø18 x Ø18 Forma I;L;T: I Material: Alama
10,15 lei
Comanda DETALII
Racord rapidDiametru filet: Ø12 x Ø15 Forma I;L;T: I Material: Alama
8,54 lei
Comanda DETALII
Racord rapidDiametru filet: Ø12 x Ø12 Forma I;L;T: I Material: Alama
6,41 lei
Comanda DETALII
Racord rapidDiametru filet: Ø22 x 1” Forma I;L;T: L Material: Alama
35,60 lei
Comanda DETALII
Racord rapidDiametru filet: Ø22 x ¾” Forma I;L;T: L Material: Alama
22,25 lei
Comanda DETALII
Racord rapidDiametru filet:  Ø22 x Ø22 Forma I;L;T:  L Material: Alama
12,90 lei
Comanda DETALII
Racord rapidDiametru filet:  Ø12 x Ø15 Forma I;L;T: L Material: Alama
10,68 lei
Comanda DETALII
Racord rapidDiametru filet: Ø22 x 1¼" Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
34,74 lei
Comanda DETALII
Racord rapidDiametru filet:  Ø22 x 1” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
17,35 lei
Comanda DETALII
Racord rapidDiametru filet: Ø22 x ¾” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
14,24 lei
Comanda DETALII
Racord rapidDiametru filet: Ø18 x ½” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
12,92 lei
Comanda DETALII
Racord rapidDiametru filet: Ø18 x ¾” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
12,92 lei
Comanda DETALII
Racord rapid
Diametru filet: Ø18 x ½” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
12,46 lei
Comanda

DETALII
Teaca senzor 45
Diametru filet: Lungime  45 mm Forma I;L;T: ½” filet ext. Material: inox
33,36 lei
Comanda

DETALII
Teaca senzor 150
Diametru filet: Lungime  150 mm Forma I;L;T: ½” filet ext Material: Inox
39,61 lei
Comanda

DETALII
Teaca senzor 164
Diametru filet: Lungime  164 mm Forma I;L;T: ½” filet ext. Material: Cupru
52,51 lei
Comanda

DETALII
Teaca senzor 123
Diametru filet: Lungime  123 mm Forma I;L;T: ½” filet ext.  Material: Cupru
51,17 lei
Comanda

DETALII
Supapa de sens
Diametru filet: ½” x ½” Forma I;L;T: Filet interior Material: Alama
29,37 lei
Comanda

DETALII
Supapa de sens
Diametru filet: ¾” x ¾” Forma I;L;T: Filet interior Material: Alama
32,04 lei
Comanda

DETALII
Supapa de sens
Diametru filet: 1”x1” Forma I;L;T: Filet interior Material: Alama
32,04 lei
Comanda

DETALII
Reductie
Diametru filet: 1¼" x 1” Forma I;L;T: Filet interior Material: Alama
39,60 lei
Comanda

DETALII
Reductie
Diametru filet: 1"/ ¾” Forma I;L;T: Filet interior Material: Alama
17,80 lei
Comanda

DETALII
Reductie
Diametru filet: ¾”/ ½” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
12,01 lei
Comanda

DETALII
Reductie (3 piese)
Diametru filet: 1” x ¾” Forma I;L;T: Filet int/ext Material: Alama
10,68 lei
Comanda

DETALII
Reductie (1 piesa)
Diametru filet: 1” x ¾” Forma I;L;T: Filet int/ext Material: Alama
12,01 lei
Comanda

DETALII
Racord filetat “ T ”
Diametru filet: 1”x ¾”x 1” Forma I;L;T: T- filet ext Material: Alama
26,25 lei
Comanda

DETALII
Racord filetat “ T ”
Diametru filet: 1”x 1”x 1” Forma I;L;T: T- filet ext Material: Alama
31,59 lei
Comanda

DETALII
Racord filetat “ T ”
Diametru filet: ¾” x ¾”x ¾” Forma I;L;T: T- filet ext Material: Alama
21,36 lei
Comanda

DETALII
Pipa filetata
Diametru filet:  Ø22 x 1” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
14,68 lei
Comanda

DETALII
Pipa filetata
Diametru filet: Ø22 x ¾” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
10,23 lei
Comanda

DETALII
Pipa filetata
Diametru filet: Ø15 x ¾” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
10,23 lei
Comanda

DETALII
Niplu redus
Diametru filet: 1¼" - 1” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
30,71 lei
Comanda

DETALII
Niplu redus
Diametru filet: 1”- ¾” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
16,91 lei
Comanda

DETALII
Niplu redus
Diametru filet: ¾”- ½” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
9,79 lei
Comanda

DETALII
Niplu
Diametru filet: 1½”x 1½” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
26,70 lei
Comanda

DETALII
Niplu
Diametru filet: 1”x 1” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
11,57 lei
Comanda

DETALII
Niplu
Diametru filet: ¾” x ¾” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
8,01 lei
Comanda

DETALII
Niplu
Diametru filet: ½” x ½” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
4,45 lei
Comanda

DETALII
Racord rapid
Diametru filet: Ø22 x Ø22 x ½” Forma I;L;T: T- filet int Material: Alama
17,80 lei
Comanda

DETALII
Racord rapid
Diametru filet: Ø18 x Ø18 x ½” Forma I;L;T: T- filet int. Material: Alama
29,37 lei
Comanda

DETALII
Racord rapid
Diametru filet: Ø22 x Ø22 x Ø22 Forma I;L;T: T Material: Alama
18,69 lei
Comanda

DETALII
Racord rapid
Diametru filet: Ø22 x Ø22 Forma I;L;T: I Material: Alama
11,57 lei
Comanda

DETALII
Racord rapid
Diametru filet: Ø18 x Ø18 Forma I;L;T: I Material: Alama
10,15 lei
Comanda

DETALII
Racord rapid
Diametru filet: Ø12 x Ø15 Forma I;L;T: I Material: Alama
8,54 lei
Comanda

DETALII
Racord rapid
Diametru filet: Ø12 x Ø12 Forma I;L;T: I Material: Alama
6,41 lei
Comanda

DETALII
Racord rapid
Diametru filet: Ø22 x 1” Forma I;L;T: L Material: Alama
35,60 lei
Comanda

DETALII
Racord rapid
Diametru filet: Ø22 x ¾” Forma I;L;T: L Material: Alama
22,25 lei
Comanda

DETALII
Racord rapid
Diametru filet:  Ø22 x Ø22 Forma I;L;T:  L Material: Alama
12,90 lei
Comanda

DETALII
Racord rapid
Diametru filet:  Ø12 x Ø15 Forma I;L;T: L Material: Alama
10,68 lei
Comanda

DETALII
Racord rapid
Diametru filet: Ø22 x 1¼" Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
34,74 lei
Comanda

DETALII
Racord rapid
Diametru filet:  Ø22 x 1” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
17,35 lei
Comanda

DETALII
Racord rapid
Diametru filet: Ø22 x ¾” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
14,24 lei
Comanda

DETALII
Racord rapid
Diametru filet: Ø18 x ½” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
12,92 lei
Comanda

DETALII
Racord rapid
Diametru filet: Ø18 x ¾” Forma I;L;T: Filet exterior Material: Alama
12,92 lei
Comanda

DETALII
top
Copyright © 2015 by Panouri Solare. Toate drepturile sunt rezervate.
Designed by Dianys Media Solutions - realizare site web.- creare site web.
Designed by Dianys Media - realizare site web - creare site web
promovare web - creare magazin online

creer site web Paris
web design Abu Dhabi
transport persoane Germania
creare magazin online promovare site creare site web Imobiliare Iasi
servicii contabilitate Iasi traduceri autorizate Iasi creare magazin online promovare Google Adwords dezvoltare aplicatii web promovare site web Campanii de link building Promovare Google creare portal imobiliar creare portal stiri Butoaie din lemn avocat suceava | avocat ploiesti | cazare pensiune sinaia | gradinita sector 1 bucuresti | inchirieri Auto Bucuresti